ไทยสงวนทัวร์
ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก *กทม-ธาตุฯ(86) , *ธาตพนม-กทม. โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอดบ้านดอนสวรรค์, บขส อ.ธาตุพนม, บขส จ.มุกดาหาร, จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย, จุดจอดบ้านสามขา, จุดจอด ต.คำป่าหลาย, บขส จ.ยโสธร, เลิงนกทาเก่า, จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจจอด อ.กุดชุม, จุดจอด ต.คำเตย, ภูกลอย, เลิงนกทาใหม่, จุดจอด ต.กุดแห่, บ้านโคกยาว, บขส อ.ธาตุพนม, กรุงเทพ หมอชิต2, จุดจอด ต.คำเตย, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยสงวนทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถไทยสงวนทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ไทยสงวนทัวร์
ภาพรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ไทยสงวนทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนสวรรค์

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.ธาตุพนม

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.มุกดาหาร

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านสามขา

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.คำป่าหลาย

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เลิงนกทาเก่า

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ทรายมูล

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจจอด อ.กุดชุม

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.คำเตย

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – ภูกลอย

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เลิงนกทาใหม่

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.กุดแห่

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านโคกยาว

 • 20:00 : *กทม-ธาตุฯ(86) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

บขส อ.ธาตุพนม – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 17:30 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

บขส จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:30 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:50 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 20:40 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

เลิงนกทาเก่า – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:25 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

จุดจอด อ.ทรายมูล – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 20:20 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

จุดจจอด อ.กุดชุม – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 20:05 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

จุดจอด ต.คำเตย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:50 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

ภูกลอย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:40 : *ธาตพนม-กทม. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์
จุดจอด อ.กุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-7443-3003
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
โทร. 08-0601-7362
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
โทร. 08-1876-7959
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
โทร. 08-7431-0483
จุดจอดหนองสามสี จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
โทร. 08-1718-2216
จุดจอดเลิงนกทาใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-9278-8994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
โทร. 08-1421-4746
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
โทร. 0-2936-0582

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง *กทม-ธาตุฯ(86) , *ธาตพนม-กทม. สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนสวรรค์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.ธาตุพนม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.มุกดาหาร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านสามขา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.คำป่าหลาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เลิงนกทาเก่า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ทรายมูล

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจจอด อ.กุดชุม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.คำเตย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – ภูกลอย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เลิงนกทาใหม่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.กุดแห่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านโคกยาว

บขส อ.ธาตุพนม – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

เลิงนกทาเก่า – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ทรายมูล – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจจอด อ.กุดชุม – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.คำเตย – กรุงเทพ หมอชิต2

ภูกลอย – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอดบ้านดอนสวรรค์, บขส อ.ธาตุพนม, บขส จ.มุกดาหาร, จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย, จุดจอดบ้านสามขา, จุดจอด ต.คำป่าหลาย, บขส จ.ยโสธร, เลิงนกทาเก่า, จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจจอด อ.กุดชุม, จุดจอด ต.คำเตย, ภูกลอย, เลิงนกทาใหม่, จุดจอด ต.กุดแห่, บ้านโคกยาว, บขส อ.ธาตุพนม, กรุงเทพ หมอชิต2, จุดจอด ต.คำเตย ลองใช้บริการรถทัวร์ไทยสงวนทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.