เพชรประเสริฐ
เพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก อุบลราชธานี – เชียงใหม่ , มุกดาหาร – แม่สอด, แม่สอด – มุกดาหาร , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน), เชียงใหม่ – บึงกาฬ , เชียงใหม่ – นครพนม, อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน), บึงกาฬ – เชียงใหม่, นครพนม – เชียงใหม่, แม่สอด – ตราด, พิษณุโลก – ตราด, ตราด – แม่สอด, ตราด – พิษณุโลก, ระยอง – หล่มสัก, นครพนม – เชียงใหม่ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ บขส.ขอนแก่น, บขส. เชียงใหม่ (อาเขต), บขส จ.ตาก, บขส จ.มุกดาหาร, บขส จ.ยโสธร, บขส จ.ร้อยเอ็ด, บขส จ.ลำปาง, บขส จ.สุโขทัย, บขส จ.อุบลราชธานี, บขส จ.กาฬสินธุ์, บขส อ.แม่สอด, ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด, บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2, ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก), บขส จ.มหาสารคาม, บขส จ.อุตรดิตถ์, บขส จ.บึงกาฬ, บขส จ.เลย, บขส จ.นครพนม, บขส จ.สกลนคร, จุดจอดหนองบัวลำภู, บขส. อ.ชุมแพ, บขส จ.นครสวรรค์, บขส จ.กำแพงเพชร, บขส จ.ตราด, ท่าพัทยา, บขส จ.จันทบุรี, อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99), จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร), บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2, บขส จ.เพชรบูรณ์, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพชรประเสริฐได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์เพชรประเสริฐผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถเพชรประเสริฐที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เพชรประเสริฐ
ภาพรถทัวร์เพชรประเสริฐ

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์เพชรประเสริฐจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 12:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท
 • 17:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท
 • 19:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท
 • 22:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก

 • 20:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 420 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มุกดาหาร

 • 03:40 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 229 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ยโสธร

 • 21:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท
 • 03:45 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท
 • 06:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท
 • 07:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 181 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ร้อยเอ็ด

 • 21:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท
 • 03:45 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท
 • 06:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท
 • 07:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 116 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง

 • 12:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท
 • 17:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท
 • 19:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท
 • 22:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.สุโขทัย

 • 20:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 353 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 21:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท
 • 03:45 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท
 • 06:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท
 • 07:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 03:40 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 80 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด

 • 20:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

 • 20:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 12:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
 • 17:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
 • 19:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
 • 20:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 307 บาท
 • 22:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

 • 12:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 17:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 19:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 20:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 22:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม

 • 21:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท
 • 03:45 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท
 • 06:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท
 • 07:15 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 78 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 12:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท
 • 17:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท
 • 19:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท
 • 22:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 601 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ

 • 14:30 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 817 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 14:30 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 19:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ร้อยเอ็ด

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย

 • 14:30 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 19:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.มหาสารคาม

 • 08:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.นครพนม

 • 17:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 19:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.สกลนคร

 • 17:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 756 บาท
 • 19:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 756 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู

 • 14:30 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 19:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

บขส จ.มุกดาหาร – บขส.ขอนแก่น

 • 17:00 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 229 บาท

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 17:00 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 502 บาท

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.สุโขทัย

 • 17:00 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท

บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด

 • 17:00 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 710 บาท

บขส จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 09:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท
 • 14:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท
 • 16:20 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท
 • 19:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 750 บาท

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 09:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท
 • 14:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท
 • 16:20 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท
 • 19:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง

 • 09:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท
 • 14:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท
 • 16:20 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท
 • 19:20 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 09:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท
 • 14:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท
 • 16:20 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท
 • 19:20 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น

 • 10:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท
 • 20:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท
 • 21:25 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 517 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ

 • 16:00 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 10:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 16:00 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 20:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 21:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 21:25 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร

 • 10:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท
 • 20:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท
 • 21:25 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 666 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด

 • 10:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท
 • 20:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท
 • 21:25 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย

 • 16:00 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท
 • 19:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท
 • 21:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 10:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 20:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 21:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม

 • 10:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 17:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 20:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 21:25 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม

 • 21:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร

 • 19:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 672 บาท
 • 21:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 672 บาท

บขส จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 19:30 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 00:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

บขส จ.เลย – บขส จ.บึงกาฬ

 • 00:00 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 344 บาท

บขส จ.เลย – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 19:30 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท
 • 00:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง

 • 19:30 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท
 • 00:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 422 บาท

บขส จ.เลย – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 19:30 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท
 • 21:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท
 • 00:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท

บขส จ.เลย – บขส จ.นครพนม

 • 05:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 359 บาท

บขส จ.เลย – บขส จ.สกลนคร

 • 03:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท
 • 05:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส.ขอนแก่น

 • 07:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท
 • 12:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท
 • 14:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท
 • 17:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 265 บาท

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 07:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 12:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 14:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท
 • 17:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 07:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท
 • 12:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท
 • 14:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท
 • 17:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง

 • 07:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 12:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 14:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 17:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 07:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 12:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 14:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส.ขอนแก่น

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 80 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส. อ.ชุมแพ

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 158 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.มุกดาหาร

 • 05:20 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 164 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.สุโขทัย

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 416 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส อ.แม่สอด

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 368 บาท

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

 • 19:20 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 260 บาท

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 10:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 15:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 17:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 20:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 10:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท
 • 15:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท
 • 17:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท
 • 20:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง

 • 10:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท
 • 15:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท
 • 17:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท
 • 20:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

 • 18:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.นครสวรรค์

 • 17:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 18:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 242 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร

 • 18:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 710 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 18:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

 • 18:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 347 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กำแพงเพชร

 • 17:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 174 บาท

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.ตราด

 • 17:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 802 บาท

บขส อ.แม่สอด – ท่าพัทยา

 • 17:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

บขส จ.ตาก – บขส.ขอนแก่น

 • 19:40 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 420 บาท

บขส จ.ตาก – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 19:40 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

บขส จ.ตาก – บขส จ.กำแพงเพชร

 • 19:15 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 67 บาท

บขส จ.ตาก – บขส จ.ตราด

 • 19:15 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 708 บาท

บขส จ.ตาก – ท่าพัทยา

 • 19:15 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 500 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

 • 18:10 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 512 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 18:10 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น

 • 14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
 • 22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
 • 22:15 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 307 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท
 • 01:35 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 315 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 18:50 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 23:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 00:15 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 01:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 03:00 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท
 • 04:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 330 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มุกดาหาร

 • 22:15 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 501 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ยโสธร

 • 14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท
 • 22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท
 • 02:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 464 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ร้อยเอ็ด

 • 14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท
 • 22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท
 • 02:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 405 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง

 • 18:50 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 23:45 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 00:15 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 01:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 01:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 04:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท
 • 04:30 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 246 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.เลย

 • 20:20 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท
 • 23:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 221 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท
 • 22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท
 • 02:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 22:15 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 368 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส อ.แม่สอด

 • 02:30 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 242 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

 • 14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 22:15 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 132 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 02:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ตราด

 • 20:00 : พิษณุโลก – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 647 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มหาสารคาม

 • 14:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท
 • 22:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท
 • 02:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่าพัทยา

 • 20:00 : พิษณุโลก – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 437 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.นครพนม

 • 01:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.สกลนคร

 • 23:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 468 บาท
 • 01:00 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 468 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส.ขอนแก่น

 • 16:35 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 00:10 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 00:10 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 02:40 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท
 • 03:30 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 204 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 15:55 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 23:10 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 01:00 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 15:55 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 21:40 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 23:10 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 00:00 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท
 • 01:00 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 137 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 00:10 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 260 บาท

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด

 • 00:00 : มุกดาหาร – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 347 บาท

บขส จ.สุโขทัย – บขส.ขอนแก่น

 • 21:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 353 บาท

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.มุกดาหาร

 • 21:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 550 บาท

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.กาฬสินธุ์

 • 21:00 : แม่สอด – มุกดาหาร …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 416 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตาก

 • 04:25 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 67 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.นครสวรรค์

 • 20:25 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 124 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส อ.แม่สอด

 • 04:25 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 174 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี

 • 20:25 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตราด

 • 20:25 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 657 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)

 • 20:25 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

บขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)

 • 20:25 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท

บขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร

 • 17:30 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

บขส จ.ตราด – บขส จ.ตาก

 • 16:30 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 708 บาท

บขส จ.ตราด – บขส จ.นครสวรรค์

 • 16:00 : ตราด – พิษณุโลก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 559 บาท

บขส จ.ตราด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 16:00 : ตราด – พิษณุโลก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 647 บาท

บขส จ.ตราด – บขส อ.แม่สอด

 • 16:30 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 802 บาท

บขส จ.ตราด – บขส จ.กำแพงเพชร

 • 16:30 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 657 บาท

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส อ.แม่สอด

 • 02:45 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.กำแพงเพชร

 • 02:45 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 124 บาท

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ตราด

 • 21:55 : พิษณุโลก – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 559 บาท
 • 22:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 559 บาท

บขส จ.นครสวรรค์ – ท่าพัทยา

 • 21:55 : พิษณุโลก – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 351 บาท
 • 22:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 351 บาท

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

 • 22:30 : แม่สอด – ตราด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) – บขส จ.กำแพงเพชร

 • 19:45 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส.ขอนแก่น

 • 12:20 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท
 • 22:50 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 393 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.บึงกาฬ

 • 18:30 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.ยโสธร

 • 12:20 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท
 • 22:50 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 542 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.เลย

 • 18:30 : เชียงใหม่ – บึงกาฬ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท
 • 23:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 298 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 12:20 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 20:00 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 22:50 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 23:50 : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.นครพนม

 • 23:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.สกลนคร

 • 23:30 : เชียงใหม่ – นครพนม …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 548 บาท

ท่าพัทยา – บขส จ.ตาก

 • 21:30 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 500 บาท

ท่าพัทยา – บขส จ.นครสวรรค์

 • 21:00 : ตราด – พิษณุโลก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 351 บาท

ท่าพัทยา – บขส อ.แม่สอด

 • 21:30 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

ท่าพัทยา – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 21:00 : ตราด – พิษณุโลก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 437 บาท

ท่าพัทยา – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

 • 09:00 : ระยอง – หล่มสัก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท
 • 21:15 : ระยอง – หล่มสัก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

ท่าพัทยา – บขส จ.เพชรบูรณ์

 • 09:00 : ระยอง – หล่มสัก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 380 บาท
 • 21:15 : ระยอง – หล่มสัก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 380 บาท

บขส จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 17:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 832 บาท

บขส จ.นครพนม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 15:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 546 บาท

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง

 • 15:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 17:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

บขส จ.นครพนม – บขส จ.เลย

 • 15:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 359 บาท
 • 17:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 359 บาท

บขส จ.นครพนม – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 15:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท
 • 17:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 624 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 13:00 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 817 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง

 • 13:00 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.เลย

 • 13:00 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 344 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 13:00 : บึงกาฬ – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 609 บาท

บขส จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 11:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 16:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 18:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 21:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 11:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท
 • 16:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท
 • 18:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท
 • 21:05 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน) …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 374 บาท

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง

 • 11:15 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 16:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 18:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 21:25 : อุบลราชธานี – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท

บขส จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

 • 19:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 756 บาท

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

 • 19:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 468 บาท

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.เลย

 • 19:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 284 บาท

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.อุตรดิตถ์

 • 16:30 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 548 บาท
 • 19:00 : นครพนม – เชียงใหม่ …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 548 บาท

บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส จ.นครสวรรค์

 • 19:30 : ตราด – พิษณุโลก …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท
 • 20:00 : ตราด – แม่สอด …ม.4 พ… ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วเพชรประเสริฐ

เพชรประเสริฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ช่องจำหน่ายตั๋วที่6 เลขที่155/195 ซ.หมู่บ้านเพลินใจ 5 ต.ทับนา อ.ระยอง 21000
โทร. 033-066-177
จุดจอดตลาดโรงเกลือ 499/24 ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 27120
โทร. 037-247-515, 037-247-516
จุดจอดมหาชัย เลขที่ 39/179 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง 74000
โทร. 095-539-7068
จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี บริเวณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ด้านหน้าประตู 1
โทร. 080-744-4913, 084-201-3508
ท่าชลบุรี เลขที่ 5/32-33 ม.9 ต.บ้านสวน อ.เมือง
โทร. 038-287-544
ท่าด่านซ้าย แยกตลาดด่านซ้าย ตรงข้ามปั๊มคาลเท็ก
โทร. 042-892-205
ท่าพัทยา 240/15-16 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 20150
โทร. 038-416-098, 038-146-099
ท่าภูเรือ เลขที่ 254 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 42160
โทร. 042-899-386
ท่ามาบตาพุด 71/1 ถนนสุขุมวิท 46 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง 2115
โทร. 033-680-900
ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาหล่มสัก ตรงข้าม สถานีตำรวจ อ.หล่มสัก
โทร. 056-701-164
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด สำนักงานบริษัทเพชรประเสริฐ สาขาแม่สอด ติดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถนนสายเอเซีย
โทร. 055-533-654, 086-445-1455
ท่าระยอง 379/4 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
โทร. 038-611-261, 086-938-8118
ท่าแหลมฉบัง เลขที่ 10/10 ม.2 ถ.สุชุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 038-354-989
ม.นเรศวร หน้า ม.นเรศวร ที่ขายตั๋วเชิดชัยแอร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-727-0291
ราชบุรี 166/33 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 70000
โทร. 080-159-7744
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
โทร. 093-556-5883, 043-816-6777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
โทร. 055-799-949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 086-459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ช่องติด บ.ข.ส.99
โทร. 039-325-566
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
โทร.
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ถ.สายตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง 23000
โทร. 085-083-4239, 039-525-567
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว 9
โทร. 055-512-777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ติดกับตู้ขายตั๋วบริษัทขนส่งจำกัด
โทร. 042-512-733
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 6
โทร. 056-223-323, 081-999-5698
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 473 หมู่1 ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 38000
โทร. 042-490-672
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม อยู่ในบริเวณสถานีขนส่งมหาสารคาม 44000
โทร. 089-744-7757
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-614647, 081-3987024
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 2
โทร. 045-714-939, 090-046-9782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ใกล้กับช่องจำหน่ายตั๋วรุ่งเรืองมุกดาหาร รถจอดชานชลาที่ 21
โทร. 043-516-353
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 054-221-801, 085-548-5550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร 47220
โทร. 042-717-088
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 97752 ซ.เทศบาล 9/2 อ.เมือง 27000
โทร. 081-2921179
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 4 ติดกับช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร. 086-734-5200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 99/4 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี- หนองบัวลำภู ต.บ้านเสื่อม
โทร. 042-304-242
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ รถจอดชานชลาที่ 10
โทร. 087-210-6425
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ถ.รอบเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 34000
โทร. 045-314-787, 081-760-7602
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเพชรประเสริฐ (อาเขต 2)
โทร. 053-245-838, 082-694-6610
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
โทร. 055-563-883
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 98 หมู่18 ถ.สันติสุข ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 40130
โทร. 094-7570746
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ สุวรรณคร ต.อรัญประเทศ 27120
โทร. 082-467-1769
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว หน้าชานชาลาที่ 8 ถนนเจริญรัฐ 5 ต.กุดป่อง อ.เมือง
โทร. 042-815-366
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลขที่ 888 หมู่7 ต.สมอแข จ.พิษณุโลก ช่องขายตั๋วที่ 14-15 ชานชลา 10-11
โทร. 055-986-311, 081-973-7963

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์เพชรประเสริฐ เส้นทาง อุบลราชธานี – เชียงใหม่ , มุกดาหาร – แม่สอด, แม่สอด – มุกดาหาร , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี , เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน), เชียงใหม่ – บึงกาฬ , เชียงใหม่ – นครพนม, อุบลราชธานี – เชียงใหม่(ด่วน), บึงกาฬ – เชียงใหม่, นครพนม – เชียงใหม่, แม่สอด – ตราด, พิษณุโลก – ตราด, ตราด – แม่สอด, ตราด – พิษณุโลก, ระยอง – หล่มสัก, นครพนม – เชียงใหม่ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ เพชรประเสริฐ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

บขส.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ตาก

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มุกดาหาร

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ยโสธร

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.ลำปาง

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.สุโขทัย

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส.ขอนแก่น – บขส อ.แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส.ขอนแก่น – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.มหาสารคาม

บขส.ขอนแก่น – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส.ขอนแก่น

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ยโสธร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.เลย

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.มหาสารคาม

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.นครพนม

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – บขส จ.สกลนคร

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – จุดจอดหนองบัวลำภู

บขส จ.มุกดาหาร – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.มุกดาหาร – บขส จ.สุโขทัย

บขส จ.มุกดาหาร – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.ยโสธร – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.ลำปาง – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.เลย

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.นครพนม

บขส จ.ลำปาง – บขส จ.สกลนคร

บขส จ.เลย – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.เลย – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.เลย – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.เลย – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.เลย – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.เลย – บขส จ.นครพนม

บขส จ.เลย – บขส จ.สกลนคร

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.อุบลราชธานี – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส. อ.ชุมแพ

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.ตาก

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.สุโขทัย

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด

บขส จ.กาฬสินธุ์ – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.กาฬสินธุ์ – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ร้อยเอ็ด – บขส จ.ลำปาง

บขส อ.แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.นครสวรรค์

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.มุกดาหาร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส อ.แม่สอด – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส อ.แม่สอด – บขส จ.ตราด

บขส อ.แม่สอด – ท่าพัทยา

บขส จ.ตาก – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.ตาก – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.ตาก – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.ตาก – บขส จ.ตราด

บขส จ.ตาก – ท่าพัทยา

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส.ขอนแก่น

ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ร้อยเอ็ด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.เลย

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.ตราด

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.มหาสารคาม

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – ท่าพัทยา

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.นครพนม

บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 – บขส จ.สกลนคร

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส.ขอนแก่น

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส จ.กาฬสินธุ์

ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.สุโขทัย – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.มุกดาหาร

บขส จ.สุโขทัย – บขส จ.กาฬสินธุ์

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตาก

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.นครสวรรค์

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.จันทบุรี

บขส จ.กำแพงเพชร – บขส จ.ตราด

บขส จ.กำแพงเพชร – อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)

บขส จ.กำแพงเพชร – จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร)

บขส จ.จันทบุรี – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.ตราด – บขส จ.ตาก

บขส จ.ตราด – บขส จ.นครสวรรค์

บขส จ.ตราด – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.ตราด – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.ตราด – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส อ.แม่สอด

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ตราด

บขส จ.นครสวรรค์ – ท่าพัทยา

บขส จ.นครสวรรค์ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร) – บขส จ.กำแพงเพชร

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส.ขอนแก่น

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.บึงกาฬ

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.ยโสธร

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.เลย

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.อุบลราชธานี

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.นครพนม

บขส จ.อุตรดิตถ์ – บขส จ.สกลนคร

ท่าพัทยา – บขส จ.ตาก

ท่าพัทยา – บขส จ.นครสวรรค์

ท่าพัทยา – บขส อ.แม่สอด

ท่าพัทยา – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

ท่าพัทยา – ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก)

ท่าพัทยา – บขส จ.เพชรบูรณ์

บขส จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.นครพนม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.นครพนม – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.นครพนม – บขส จ.เลย

บขส จ.นครพนม – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.เลย

บขส จ.บึงกาฬ – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.มหาสารคาม – บขส จ.ลำปาง

บขส จ.สกลนคร – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.เลย

บขส จ.สกลนคร – บขส จ.อุตรดิตถ์

บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 – บขส จ.นครสวรรค์

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด บขส.ขอนแก่น, บขส. เชียงใหม่ (อาเขต), บขส จ.ตาก, บขส จ.มุกดาหาร, บขส จ.ยโสธร, บขส จ.ร้อยเอ็ด, บขส จ.ลำปาง, บขส จ.สุโขทัย, บขส จ.อุบลราชธานี, บขส จ.กาฬสินธุ์, บขส อ.แม่สอด, ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด, บขส จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2, ท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก), บขส จ.มหาสารคาม, บขส จ.อุตรดิตถ์, บขส จ.บึงกาฬ, บขส จ.เลย, บขส จ.นครพนม, บขส จ.สกลนคร, จุดจอดหนองบัวลำภู, บขส. อ.ชุมแพ, บขส จ.นครสวรรค์, บขส จ.กำแพงเพชร, บขส จ.ตราด, ท่าพัทยา, บขส จ.จันทบุรี, อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99), จุดจอด จ.ระยอง (ตรงข้ามโฮมโปร), บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2, บขส จ.เพชรบูรณ์, ลองใช้บริการรถทัวร์เพชรประเสริฐกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.