สยามเดินรถ
สยามเดินรถ

สยามเดินรถ

สยามเดินรถ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง,กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ, กรุงเทพฯ – สงขลา, กรุงเทพฯ – นาทวี, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่), กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – ยะลา, กรุงเทพฯ – นาทวี , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ , สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) , สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) , ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ , หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ, นาทวี – กรุงเทพ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), จุดจอดบ้านบ่อล้อ , อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, บขส. นราธิวาส, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, ต้นไทร, อ.บาเจาะ, ยี่ง้อ, มะนังดาลำ, บขส. ปัตตานี, บ่อทอง, ค่ายอิงคยุทธ, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, บขส. ยะลา, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง, คอกช้าง , บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , ปาดังเบซาร์ , สี่แยกบ้านน้ำกระจาย, สิงหนคร , คลองแงะ, อ.ด่านนอก, บ้านปริก, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สยามเดินรถได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถสยามเดินรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

สยามเดินรถ
ภาพรถทัวร์สยามเดินรถ

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์สยามเดินรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 997 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 997 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1386 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1386 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต้นไทร

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท
 • 17:15 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บาเจาะ

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท
 • 17:15 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ยี่ง้อ

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท
 • 17:15 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – มะนังดาลำ

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท
 • 17:15 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1313 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 774 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1204 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ่อทอง

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 926 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ค่ายอิงคยุทธ

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 926 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 18:10 : กรุงเทพฯ – ยะลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 926 บาท
 • 18:10 : กรุงเทพฯ – ยะลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1235 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 824 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 962 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 839 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 979 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 895 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1044 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คอกช้าง

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 895 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1044 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 856 บาท
 • 18:10 : กรุงเทพฯ – ยะลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1126 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 17:10 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 18:35 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 695 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 695 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1081 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท
 • 17:10 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท
 • 18:35 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1039 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1039 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

 • 06:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 17:10 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 18:35 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 17:10 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 18:35 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านปริก

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 07:00 : สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 15:00 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 17:00 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท
 • 17:30 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 07:30 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 15:00 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:10 : ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 16:30 : สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 17:30 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 17:30 : สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : นาทวี – กรุงเทพ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 20:00 : ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 19:30 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วสยามเดินรถ

สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-234638
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์สยามเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง,กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ, กรุงเทพฯ – สงขลา, กรุงเทพฯ – นาทวี, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่), กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ , กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง , กรุงเทพฯ – ยะลา, กรุงเทพฯ – นาทวี , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ , สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) , สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) , ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ , หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ, นาทวี – กรุงเทพ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ สยามเดินรถ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต้นไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บาเจาะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ยี่ง้อ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – มะนังดาลำ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ่อทอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ค่ายอิงคยุทธ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คอกช้าง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านปริก

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), จุดจอดบ้านบ่อล้อ , อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, บขส. นราธิวาส, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, ต้นไทร, อ.บาเจาะ, ยี่ง้อ, มะนังดาลำ, บขส. ปัตตานี, บ่อทอง, ค่ายอิงคยุทธ, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, บขส. ยะลา, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง, คอกช้าง , บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , ปาดังเบซาร์ , สี่แยกบ้านน้ำกระจาย, สิงหนคร , คลองแงะ, อ.ด่านนอก, บ้านปริก ลองใช้บริการรถทัวร์สยามเดินรถกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.