ลิกไนท์ทัวร์
ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ , แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่, แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่, สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ , ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ , ทับปุด-พังงา, กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา, กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ, กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ, กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ, กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ , กระบี่-โคราช , พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) , พังงา – กรุงเทพ, โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส.กระบี่, อ.คลองท่อม, อ.ปลายพระยา, อ.ลำทับ, อ.เหนือคลอง, อ.อ่าวลึก, อ.เขาพนม, จุดจอดบ้านทุ่ง, อ.ทุ่งใหญ่, บขส. พังงา, อ.ทับปุด, อ.คุระบุรี, อ.ตะกั่วป่า, อ.กะปง, อ.กะเปอร์ , อ.พระแสง, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, บขส จ.นครราชสีมา และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ลิกไนท์ทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถลิกไนท์ทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ลิกไนท์ทัวร์
ภาพรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส.กระบี่

 • 07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท
 • 17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท
 • 19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท
 • 20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คลองท่อม

 • 20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปลายพระยา

 • 07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท
 • 17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท
 • 18:40 : ทับปุด-พังงา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท
 • 20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ลำทับ

 • 20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เหนือคลอง

 • 19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท
 • 20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 623 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.อ่าวลึก

 • 07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท
 • 17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท
 • 18:40 : ทับปุด-พังงา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท
 • 20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 610 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาพนม

 • 19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านทุ่ง

 • 07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทุ่งใหญ่

 • 20:00 : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พังงา

 • 18:40 : ทับปุด-พังงา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท
 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 701 บาท
 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 935 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับปุด

 • 18:40 : ทับปุด-พังงา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 560 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คุระบุรี

 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท
 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะกั่วป่า

 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท
 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะปง

 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 701 บาท
 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 935 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะเปอร์

 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท
 • 19:05 : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.พระแสง

 • 07:00 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 564 บาท
 • 17:30 : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 564 บาท
 • 19:00 : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท
 • 20:40 : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 564 บาท

บขส.กระบี่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 08:00 : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 637 บาท
 • 16:10 : กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 623 บาท
 • 17:00 : กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท
 • 17:10 : กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
 • 17:20 : กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 938 บาท

บขส.กระบี่ – บขส จ.นครราชสีมา

 • 16:50 : กระบี่-โคราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 16:50 : กระบี่-โคราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,232 บาท

บขส. พังงา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 15:30 : พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 701 บาท
 • 15:30 : พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 935 บาท
 • 17:00 : พังงา – กรุงเทพ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

อ.ตะกั่วป่า – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 17:15 : พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 653 บาท
 • 17:15 : พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 871 บาท

บขส จ.นครราชสีมา – บขส.กระบี่

 • 16:50 : โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 16:50 : โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,232 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วลิกไนท์ทัวร์

ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2
อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ เส้นทาง สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ , แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่, แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่, สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ , ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ , ทับปุด-พังงา, กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา, กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ, กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ, กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ, กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ , กระบี่-โคราช , พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) , พังงา – กรุงเทพ, โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส.กระบี่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คลองท่อม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปลายพระยา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ลำทับ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เหนือคลอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.อ่าวลึก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาพนม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านทุ่ง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทุ่งใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พังงา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับปุด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คุระบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะกั่วป่า

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะปง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะเปอร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.พระแสง

บขส.กระบี่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส.กระบี่ – บขส จ.นครราชสีมา

บขส. พังงา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ตะกั่วป่า – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส จ.นครราชสีมา – บขส.กระบี่

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส.กระบี่, อ.คลองท่อม, อ.ปลายพระยา, อ.ลำทับ, อ.เหนือคลอง, อ.อ่าวลึก, อ.เขาพนม, จุดจอดบ้านทุ่ง, อ.ทุ่งใหญ่, บขส. พังงา, อ.ทับปุด, อ.คุระบุรี, อ.ตะกั่วป่า, อ.กะปง, อ.กะเปอร์ , อ.พระแสง, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, บขส จ.นครราชสีมา ลองใช้บริการรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.