มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก), เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) , ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอดพยัคภูมิพิสัย, สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย), จุดจอดมหาชนะชัย, คำเขื่อนแก้ว, จุดจอดสุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, จุดจอดพนมไพร, บขส จ.อุบลราชธานี, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก, จุดจอดบ้านแคน, จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.), จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง, กรุงเทพ หมอชิต2, จุดจอดยางชุมน้อย และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย)

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดมหาชนะชัย

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – คำเขื่อนแก้ว

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 481 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณภูมิ

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพนมไพร

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแคน

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)

 • 20:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 544 บาท

จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:30 : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท

จุดจอดยางชุมน้อย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:00 : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท

จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:00 : ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

จุดจอดบ้านแคน – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:20 : ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:00 : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 466 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วมหาชนะชัย-อุบลทัวร์ อุบลฯ-กรุงเทพฯ
โทร. 088-1704562
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลย 33
โทร. 0-2936-0411

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก), เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) , ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดมหาชนะชัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – คำเขื่อนแก้ว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพนมไพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแคน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.)

จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดยางชุมน้อย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านแคน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.) – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอดพยัคภูมิพิสัย, สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย), จุดจอดมหาชนะชัย, คำเขื่อนแก้ว, จุดจอดสุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, จุดจอดพนมไพร, บขส จ.อุบลราชธานี, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก, จุดจอดบ้านแคน, จุดจอดเขื่องใน (ตรงข้ามธกส.), จุดจอดตรงข้ามโรงเรียนค้อวัง, กรุงเทพ หมอชิต2, จุดจอดยางชุมน้อย ลองใช้บริการรถทัวร์มหาชนะชัย-อุบลทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.