ปิยะประเสริฐทัวร์
ปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก ด่านนอก – บึงกาฬ , บึงกาฬ – ด่านนอก โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ อ. ทุ่งสง, บขส.ขอนแก่น, บขส จ.บึงกาฬ, บขส. พัทลุง, บขส จ.หนองคาย, บขส จ.อุดรธานี, หาดใหญ่, อ.ด่านนอก, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ปิยะประเสริฐทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถปิยะประเสริฐทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ปิยะประเสริฐทัวร์
ภาพรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

อ. ทุ่งสง – บขส.ขอนแก่น

 • 11:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท
 • 11:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท

อ. ทุ่งสง – บขส จ.บึงกาฬ

 • 11:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท
 • 11:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท

บขส. พัทลุง – บขส.ขอนแก่น

 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,109 บาท
 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,478 บาท

บขส. พัทลุง – บขส จ.บึงกาฬ

 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,361 บาท
 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,814 บาท

บขส. พัทลุง – บขส จ.หนองคาย

 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,250 บาท
 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,666 บาท

บขส. พัทลุง – บขส จ.อุดรธานี

 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,203 บาท
 • 09:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,607 บาท

หาดใหญ่ – บขส.ขอนแก่น

 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,191 บาท
 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,588 บาท

หาดใหญ่ – บขส จ.บึงกาฬ

 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,441 บาท
 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,921 บาท

หาดใหญ่ – บขส จ.หนองคาย

 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,329 บาท
 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,772 บาท

หาดใหญ่ – บขส จ.อุดรธานี

 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท
 • 08:30 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท

บขส.ขอนแก่น – อ. ทุ่งสง

 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท
 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท

บขส.ขอนแก่น – บขส. พัทลุง

 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,109 บาท

บขส.ขอนแก่น – หาดใหญ่

 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,191 บาท
 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,588 บาท

บขส.ขอนแก่น – อ.ด่านนอก

 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,239 บาท
 • 13:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,652 บาท

บขส จ.หนองคาย – บขส. พัทลุง

 • 10:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,250 บาท
 • 10:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,666 บาท

บขส จ.หนองคาย – หาดใหญ่

 • 10:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,329 บาท
 • 10:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,772 บาท

บขส จ.หนองคาย – อ.ด่านนอก

 • 10:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,380 บาท
 • 10:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,840 บาท

อ.ด่านนอก – บขส.ขอนแก่น

 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,239 บาท
 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,652 บาท

อ.ด่านนอก – บขส จ.บึงกาฬ

 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,491 บาท
 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,988 บาท

อ.ด่านนอก – บขส จ.หนองคาย

 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,380 บาท
 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,840 บาท

อ.ด่านนอก – บขส จ.อุดรธานี

 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,336 บาท
 • 07:00 : ด่านนอก – บึงกาฬ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,781 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – อ. ทุ่งสง

 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท
 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. พัทลุง

 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,361 บาท
 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,814 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – หาดใหญ่

 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,441 บาท
 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,921 บาท

บขส จ.บึงกาฬ – อ.ด่านนอก

 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,491 บาท
 • 08:00 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,988 บาท

บขส จ.อุดรธานี – บขส. พัทลุง

 • 11:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,205 บาท
 • 11:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,607 บาท

บขส จ.อุดรธานี – หาดใหญ่

 • 11:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,287 บาท
 • 11:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,716 บาท

บขส จ.อุดรธานี – อ.ด่านนอก

 • 11:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,336 บาท
 • 11:30 : บึงกาฬ – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,781 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วปิยะประเสริฐทัวร์

ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
โทร. 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
โทร. 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
โทร. 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
โทร. 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
โทร. 074-465203

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์ เส้นทาง ด่านนอก – บึงกาฬ , บึงกาฬ – ด่านนอก สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ปิยะประเสริฐทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

อ. ทุ่งสง – บขส.ขอนแก่น

อ. ทุ่งสง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. พัทลุง – บขส.ขอนแก่น

บขส. พัทลุง – บขส จ.บึงกาฬ

บขส. พัทลุง – บขส จ.หนองคาย

บขส. พัทลุง – บขส จ.อุดรธานี

หาดใหญ่ – บขส.ขอนแก่น

หาดใหญ่ – บขส จ.บึงกาฬ

หาดใหญ่ – บขส จ.หนองคาย

หาดใหญ่ – บขส จ.อุดรธานี

บขส.ขอนแก่น – อ. ทุ่งสง

บขส.ขอนแก่น – บขส. พัทลุง

บขส.ขอนแก่น – หาดใหญ่

บขส.ขอนแก่น – อ.ด่านนอก

บขส จ.หนองคาย – บขส. พัทลุง

บขส จ.หนองคาย – หาดใหญ่

บขส จ.หนองคาย – อ.ด่านนอก

อ.ด่านนอก – บขส.ขอนแก่น

อ.ด่านนอก – บขส จ.บึงกาฬ

อ.ด่านนอก – บขส จ.หนองคาย

อ.ด่านนอก – บขส จ.อุดรธานี

บขส จ.บึงกาฬ – อ. ทุ่งสง

บขส จ.บึงกาฬ – บขส. พัทลุง

บขส จ.บึงกาฬ – หาดใหญ่

บขส จ.บึงกาฬ – อ.ด่านนอก

บขส จ.อุดรธานี – บขส. พัทลุง

บขส จ.อุดรธานี – หาดใหญ่

บขส จ.อุดรธานี – อ.ด่านนอก

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด อ. ทุ่งสง, บขส.ขอนแก่น, บขส จ.บึงกาฬ, บขส. พัทลุง, บขส จ.หนองคาย, บขส จ.อุดรธานี, หาดใหญ่, อ.ด่านนอก ลองใช้บริการรถทัวร์ปิยะประเสริฐทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.