บางสะพานทัวร์
บางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต, กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่, กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), จุดจอดมาบอำมฤต, จุดจอดประจวบคีรีขันธ์, บ้านต้นเกตุ, อ.ทับสะแก, สี่แยกปราณบุรี, สี่แยกกุยบุรี, ทางหลวงประจวบ, ตลาดบางสะพานน้อย, อ.บางสะพานใหญ่, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บางสะพานทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์บางสะพานทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถบางสะพานทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

บางสะพานทัวร์
ภาพรถทัวร์บางสะพานทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์บางสะพานทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดมาบอำมฤต

 • 09:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 335 บาท
 • 14:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 335 บาท
 • 23:59 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 335 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดประจวบคีรีขันธ์

 • 09:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 14:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 23:59 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านต้นเกตุ

 • 07:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 09:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 12:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 13:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 14:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 22:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท
 • 23:59 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 248 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับสะแก

 • 07:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 09:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 12:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 13:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 14:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 22:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท
 • 23:59 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 259 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกปราณบุรี

 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 194 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 194 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกกุยบุรี

 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 211 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 211 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ทางหลวงประจวบ

 • 07:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 12:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 13:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 22:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ตลาดบางสะพานน้อย

 • 09:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท
 • 14:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท
 • 23:59 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท
 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 301 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บางสะพานใหญ่

 • 07:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 12:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 13:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 22:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 09:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 14:30 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 23:59 : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 11:30 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 286 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วบางสะพานทัวร์

บางสะพานทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93
โทร. 081-8298641,081-8297752

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์บางสะพานทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต, กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่, กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ บางสะพานทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดมาบอำมฤต

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดประจวบคีรีขันธ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านต้นเกตุ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับสะแก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกปราณบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกกุยบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ทางหลวงประจวบ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ตลาดบางสะพานน้อย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บางสะพานใหญ่

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), จุดจอดมาบอำมฤต, จุดจอดประจวบคีรีขันธ์, บ้านต้นเกตุ, อ.ทับสะแก, สี่แยกปราณบุรี, สี่แยกกุยบุรี, ทางหลวงประจวบ, ตลาดบางสะพานน้อย, อ.บางสะพานใหญ่ ลองใช้บริการรถทัวร์บางสะพานทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.