นครศรีราชาทัวร์
นครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง, ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), ท่าศาลา, บขส. นครศรีธรรมราช, อ.ปากพนัง, อ.กาญจนดิษฐ์, บขส. จ.สุราษฎร์ธานี, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์นครศรีราชาทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถนครศรีราชาทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

นครศรีราชาทัวร์
ภาพรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์นครศรีราชาทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าศาลา

 • 19:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นครศรีธรรมราช

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปากพนัง

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 963 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กาญจนดิษฐ์

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 590 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 510 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 590 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

บขส. นครศรีธรรมราช – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 09:00 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 17:30 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 17:50 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 18:00 : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 18:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 18:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

อ.ปากพนัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 08:00 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท
 • 17:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 722 บาท
 • 17:30 : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 963 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วนครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
โทร. 075-343851 , 075-343852
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องหมายเลข 67 , 68
โทร. 02-8946220

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง, ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าศาลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปากพนัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กาญจนดิษฐ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

บขส. นครศรีธรรมราช – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ปากพนัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), ท่าศาลา, บขส. นครศรีธรรมราช, อ.ปากพนัง, อ.กาญจนดิษฐ์, บขส. จ.สุราษฎร์ธานี ลองใช้บริการรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.