ซันบัส (Sunbus)
ซันบัส (Sunbus)

ซันบัส (Sunbus)

ซันบัส Sunbus รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย , กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ , กรุงเทพฯ-เลย , กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย , กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2), ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ , เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ , เลย-กรุงเทพฯ , ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) , เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ , ผานกเค้า-กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด อ.จตุรัส, จุดจอดบ้านแปรง, จุดจอด อ.ด่านขุนทด, บขส จ.เลย, เชียงคาน, จุดจอดผานกเค้า, กรุงเทพ หมอชิต2, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ซันบัส Sunbusได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ซันบัส Sunbusผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถซันบัส Sunbusที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ซันบัส Sunbus
ภาพรถทัวร์ซันบัส Sunbus

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ซันบัส Sunbusจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

 • 08:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแปรง

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 20:10 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 22:05 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 22:10 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 09:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 10:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 11:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 21:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 23:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท

จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:30 : ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 09:30 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 15:30 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 21:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท

จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 09:00 : ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 10:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 16:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 22:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 456 บาท

จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 10:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 11:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 13:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 17:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท
 • 23:35 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 285 บาท

บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 10:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 11:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 13:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 17:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 23:00 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 10:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 11:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 13:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 17:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท
 • 23:15 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 305 บาท

จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 10:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 11:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 13:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 17:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท
 • 23:50 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 273 บาท

จุดจอดบ้านแปรง – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 09:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 11:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 12:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 14:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 18:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท
 • 00:20 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 255 บาท

จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 02:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 09:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 11:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 12:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 14:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 18:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท
 • 00:30 : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 237 บาท

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 07:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 09:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 19:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 21:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท
 • 20:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 34… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 17:00 : ผานกเค้า-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 20:10 : เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 22:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท
 • 22:10 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 633 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วซันบัส Sunbus

ซันบัส
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร. 042-854027
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร. 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร. 042-852224 , 091-0798391
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร. 080-0434306 , 044-882735
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร. 042-841519 , 062-7455767
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร. 044-838008
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 044-822-134

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ซันบัส Sunbus เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย , กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-ชุมแพ , กรุงเทพฯ-เลย , กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) , กรุงเทพ-ชัยภูมิ-เลย , กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2), ชุมแพ-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ , เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ , เลย-กรุงเทพฯ , ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) , เลย-ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ, เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ , ผานกเค้า-กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ซันบัส (Sunbus)ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านแปรง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านแปรง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด อ.จตุรัส, จุดจอดบ้านแปรง, จุดจอด อ.ด่านขุนทด, บขส จ.เลย, เชียงคาน, จุดจอดผานกเค้า, กรุงเทพ หมอชิต2, ลองใช้บริการรถทัวร์ซันบัส Sunbusกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.