รถทัวร์ทรัพย์ไพศาล

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล, กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, จุดจอดทุ่งยาว, จุดจอดย่านตาขาว , จุดจอดห้วยยอด , อ. ทุ่งสง, อ.ขนอม, กะปาง, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, คูหา, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, …

Read More »