แอร์เมืองเลย
แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพ – เลย, กท-อ.เชียงคาน, กท-อ.ปากชม, กท-นาด้วง, กท-อ.ท่าลี่, กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) , กท-อ.ชุมแพ, กท-อ.เอราวัณ-เลย , บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2), เลย-กรุงเทพฯ, อ.เชียงคาน-กท, อ.ปากชม-กท, อ.ท่าลี่-กท, อ.นาด้วง-กท, เลย-อ.เอราวัณ-กท โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, บขส จ.เลย, เชียงคาน, บ้านธาตุ, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดผาขาว, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเอราวัณ, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอด บ.นาดินดำ, จุดจอดนาด้วง ,จุดจอด อ.ปากชม, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แอร์เมืองเลยได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์แอร์เมืองเลยผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถแอร์เมืองเลยที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

แอร์เมืองเลย
ภาพรถทัวร์แอร์เมืองเลย

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์แอร์เมืองเลยจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

 • 06:10 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 07:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 331 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 20:45 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:35 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว

 • 06:10 : กรุงเทพ – เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-เลย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 319 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 20:00 : กท-อ.ท่าลี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 22:00 : กท-อ.ชุมแพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 22:35 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

 • 06:10 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 09:00 : กท-จ.เลย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 293 บาท
 • 10:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 12:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 14:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 15:30 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 20:00 : กท-อ.ท่าลี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 22:00 : กท-อ.ชุมแพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 22:35 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านเป้า

 • 20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 410 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเกษตรสมบูรณ์

 • 20:15 : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 391 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

 • 06:10 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 10:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 12:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 15:30 : กท-จ.เลย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:00 : กท-อ.ท่าลี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 22:35 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านธาตุ

 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

 • 06:10 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 12:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 15:30 : กท-จ.เลย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 369 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กท-อ.ท่าลี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 22:35 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดท่าลี่

 • 20:00 : กท-อ.ท่าลี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยส้ม

 • 06:10 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 07:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 10:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 12:00 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:00 : กท-อ.ท่าลี่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:30 : กท-อ.เชียงคาน …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 22:35 : กท-จ.เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 15:30 : กท-จ.เลย …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาขาว

 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 458 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพวยเด้ง

 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกอีโต้น

 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเอราวัณ

 • 20:45 : กท-อ.เอราวัณ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเชียงกลม

 • 19:00 : กท-อ.ปากชม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ.นาดินดำ

 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 521 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด้วง

 • 19:50 : กท-นาด้วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 521 บาท

บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 07:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 08:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 09:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 331 บาท
 • 10:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 12:15 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 14:30 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 16:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:10 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:30 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:50 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 22:00 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:30 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:40 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 23:10 : บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 09:30 : เลย-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 319 บาท
 • 10:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 15:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 16:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 20:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 22:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 23:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท
 • 23:40 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 372 บาท

จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 09:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 10:00 : เลย-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 293 บาท
 • 11:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 15:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 17:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 21:00 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 22:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 23:30 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 00:10 : เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 06:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 08:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 10:15 : อ.เชียงคาน-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 14:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 18:00 : จ.เลย-กท …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 421 บาท
 • 19:50 : อ.ปากชม-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:00 : อ.เชียงคาน-กท …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 20:40 : อ.ท่าลี่-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:45 : อ.นาด้วง-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 09:15 : อ.เชียงคาน-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 19:00 : อ.เชียงคาน-กท …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 711 บาท

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 07:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 09:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 11:15 : อ.เชียงคาน-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 15:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 19:00 : จ.เลย-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:25 : เลย-อ.เอราวัณ-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:50 : อ.ปากชม-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:40 : อ.ท่าลี่-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:40 : อ.นาด้วง-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

จุดจอดท่าลี่ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:00 : อ.ท่าลี่-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

จุดจอด อ.ปากชม – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:00 : อ.ปากชม-กท …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วแอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร. 06-2986-5535
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร. 081-8736881
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร. 085-9284506
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร. 043-311063
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร. 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร. 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร. 095-3312584

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์แอร์เมืองเลย เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพ – เลย, กท-อ.เชียงคาน, กท-อ.ปากชม, กท-นาด้วง, กท-อ.ท่าลี่, กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า (บ้านทิก) , กท-อ.ชุมแพ, กท-อ.เอราวัณ-เลย , บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2), เลย-กรุงเทพฯ, อ.เชียงคาน-กท, อ.ปากชม-กท, อ.ท่าลี่-กท, อ.นาด้วง-กท, เลย-อ.เอราวัณ-กท สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ แอร์เมืองเลย ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดภูเขียว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านเป้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเกษตรสมบูรณ์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านธาตุ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดท่าลี่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยส้ม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาขาว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพวยเด้ง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกอีโต้น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเอราวัณ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเชียงกลม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ.นาดินดำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด้วง

บขส. อ.ชุมแพ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดภูเขียว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดแก้งคร้อ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดท่าลี่ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ปากชม – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอดภูเขียว, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดบ้านเป้า, จุดจอดเกษตรสมบูรณ์, บขส จ.เลย, เชียงคาน, บ้านธาตุ, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดผาขาว, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเอราวัณ, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอด บ.นาดินดำ, จุดจอดนาด้วง, กรุงเทพ หมอชิต2, จุดจอด อ.ปากชม ลองใช้บริการรถทัวร์แอร์เมืองเลยกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.