เทียนไชยแอร์
เทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP), กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) , ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP), ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ), ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด อ.จตุรัส, จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอด อ.ด่านขุนทด, กรุงเทพ หมอชิต2, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เทียนไชยแอร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์เทียนไชยแอร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถเทียนไชยแอร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เทียนไชยแอร์
ภาพรถทัวร์เทียนไชยแอร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์เทียนไชยแอร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

 • 07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ

 • 07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:30 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 23:05 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย

 • 07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส

 • 07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 09:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 10:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เทพสถิต

 • 09:30 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท
 • 23:05 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนายางกลัก

 • 09:30 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท
 • 23:05 : กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด

 • 07:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 09:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 11:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 12:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 14:15 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 23:00 : กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 10:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 11:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 12:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 14:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 17:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 00:29 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 07:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 08:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 10:30 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
 • 10:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 11:45 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 14:00 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 17:00 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 21:00 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
 • 23:44 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 09:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 10:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 11:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 12:15 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 14:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 17:30 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท
 • 00:14 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 261 บาท

จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 09:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 10:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 11:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 12:40 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 14:55 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 17:55 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท
 • 00:39 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 234 บาท

จุดจอด อ.เทพสถิต – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 13:20 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท
 • 23:00 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 200 บาท

จุดจอดนายางกลัก – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 12:40 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท
 • 22:20 : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 223 บาท

จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 09:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 10:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 11:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 12:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 13:05 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 15:20 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 18:20 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท
 • 01:04 : ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 203 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วเทียนไชยแอร์

เทียนไชยแอร์
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร. 0-4482-3111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร. 08-1266-9930

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์เทียนไชยแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP), กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) , ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP), ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ), ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ เทียนไชยแอร์ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ชัยภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.บ้านค่าย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.จตุรัส

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เทพสถิต

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนายางกลัก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ด่านขุนทด

จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส) – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. ชัยภูมิ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด ต.บ้านค่าย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.จตุรัส – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เทพสถิต – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดนายางกลัก – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ด่านขุนทด – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอด ต.ละหาน (ป้อมตำรวจจตุรัส), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด อ.จตุรัส, จุดจอด อ.เทพสถิต, จุดจอดนายางกลัก, จุดจอด อ.ด่านขุนทด, กรุงเทพ หมอชิต2, ลองใช้บริการรถทัวร์เทียนไชยแอร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.