สุวรรณนทีขนส่ง
สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม, กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม, ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ, หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ , ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สุวรรณนทีขนส่งได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่งผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถสุวรรณนทีขนส่งที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

สุวรรณนทีขนส่ง
ภาพรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง ขอบคุณภาพ OHMMAEKLONG

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์สุวรรณนทีขนส่งจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

 • 09:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

 • 09:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 661 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)

 • 09:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 477 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 636 บาท

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 10:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 14:00 : หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 22:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท
 • 22:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 418 บาท
 • 22:00 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 358 บาท

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 07:50 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท
 • 19:50 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 425 บาท
 • 19:50 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 496 บาท
 • 19:50 : ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 661 บาท

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 08:25 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 12:20 : หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 20:25 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 409 บาท
 • 20:25 : ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 477 บาท
 • 20:25 : ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 636 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง

สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
โทร. 077504901
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-77541242 , 077545151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
โทร. 077559436
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง เส้นทาง กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม, กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม, ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ, หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ , ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ สุวรรณนทีขนส่งที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม), สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) , สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ ลองใช้บริการรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่งกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.