สวัสดีอีสาน
สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ขอนแก่น : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม , กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม, กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า , กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , รุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง , พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์สวัสดีอีสานได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสานผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถสวัสดีอีสานที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

สวัสดีอีสาน
ภาพรถทัวร์สวัสดีอีสาน

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์สวัสดีอีสานจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล

 • 20:30 : กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ขอนแก่น : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่

 • 20:30 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองเรือ

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ภูเวียง

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองนาคำ

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท
 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 397 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านแท่น

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.บึงกาฬ

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีวิไล

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดดอนหญ้านาง

 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พรเจริญ

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บุ่งคล้า

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 685 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปากคาด

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 611 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหอคำ

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไคสี

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 655 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชัยพร

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 685 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.สว่างแดนดิน

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนเขือง

 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.พังโคน

 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.บ้านม่วง

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 607 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกสี

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 607 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองแวง

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : รุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านต้าย

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 554 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านโคกคอน

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 607 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านเซิม

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.เฝ้าไร่

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ตาก

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโพนทอง

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.โพนพิสัย

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 573 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 588 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดน้ำสวย

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.รัตนวาปี

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 611 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหม้อ

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 592 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดดจอด ต.หนองปลาปาก

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาสีดา

 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 473 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณคูหา

 • 21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:15 : รุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:15 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุดรธานี

 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกกุมภวาปี

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 19:45 : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเม็ก

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองหาน

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดทุ่งใหญ่

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านดุง

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดคอนสาย

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท
 • 21:19 : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 571 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นายูง

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 584 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองบัวแดง

 • 08:19 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 18:15 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท
 • 20:55 : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 538 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านก้อง

 • 20:29 : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 584 บาท

อ.พังโคน – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:00 : พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วสวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร. 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร. 087-2208994
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์สวัสดีอีสาน เส้นทาง กรุงเทพมหานคร : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ขอนแก่น : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล , กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม , กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม, กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า , กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า , กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน , รุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ , กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่-สังคม , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา , กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา, กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง , พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ สวัสดีอีสาน ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองเรือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ภูเวียง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองนาคำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านแท่น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.บึงกาฬ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีวิไล

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดดอนหญ้านาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พรเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บุ่งคล้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปากคาด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหอคำ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไคสี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชัยพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.สว่างแดนดิน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนเขือง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.พังโคน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.บ้านม่วง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกสี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองแวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านต้าย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านโคกคอน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านเซิม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.เฝ้าไร่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ตาก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโพนทอง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.โพนพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดน้ำสวย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.รัตนวาปี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหม้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดดจอด ต.หนองปลาปาก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาสีดา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณคูหา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุดรธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกกุมภวาปี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเม็ก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองหาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดทุ่งใหญ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านดุง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดคอนสาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นายูง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองบัวแดง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านก้อง

อ.พังโคน – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล, จุดจอด อ.บ้านไผ่, จุดจอด อ.หนองเรือ, จุดจอด อ.ภูเวียง, จุดจอด อ.หนองนาคำ, จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง, บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3, จุดจอด อ.บ้านแท่น, บขส จ.บึงกาฬ, จุดจอด อ.ศรีวิไล, จุดจอดดอนหญ้านาง, จุดจอด อ.พรเจริญ, จุดจอด อ.บุ่งคล้า, จุดจอด อ.ปากคาด, จุดจอดหอคำ, จุดจอดไคสี, จุดจอดชัยพร, อ.สว่างแดนดิน, จุดจอดบ้านดอนเขือง, อ.พังโคน, อ.บ้านม่วง, จุดจอดโคกสี, จุดจอดหนองแวง, จุดจอดบ้านต้าย, จุดจอดบ้านโคกคอน, บขส จ.หนองคาย, บ้านเซิม, อ.เฝ้าไร่, จุดจอด อ.โพธิ์ตาก, จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่, จุดจอด อ.สังคม, จุดจอดโพนทอง, อ.โพนพิสัย, จุดจอดบ้านคำปะกั้ง, จุดจอดน้ำสวย, จุดจอด อ.รัตนวาปี, จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ, จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ, จุดจอดบ้านหม้อ, จุดดจอด ต.หนองปลาปาก, จุดจอดนาสีดา, บขส จ.หนองบัวลำภู, จุดจอดสุวรรณคูหา, จุดจอดนาคำไฮ, จุดจอดกุดดินจี่, จุดจอดกุดกระสู้, จุดจอดนาด่าน, บขส จ.อุดรธานี, จุดจอดแยกกุมภวาปี, จุดจอดหนองเม็ก, จุดจอด อ.หนองหาน, จุดจอดทุ่งใหญ่, จุดจอด อ.บ้านดุง, จุดจอดคอนสาย, จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง, จุดจอด อ.น้ำโสม, จุดจอด อ.บ้านผือ, จุดจอดบ้านกลางใหญ่, จุดจอด อ.นายูง, จุดจอดหนองบัวแดง, จุดจอดบ้านก้อง, กรุงเทพ หมอชิต2, ลองใช้บริการรถทัวร์สวัสดีอีสานกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.