ศรีสุเทพทัวร์
ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง , กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง, กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล, กรุงเทพฯ – ขนอม, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ, ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต), นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ , สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ, ขนอม – กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, จุดจอดทุ่งยาว, จุดจอด ต.สุโละ, จุดจอดวังตง, จุดจอดปะเหรียน , จุดจอดย่านตาขาว , จุดจอดบ้านนา , จุดจอดบ้านบ่อล้อ , สิชล, ท่าศาลา, บขส. นครศรีธรรมราช, อ. ทุ่งสง, อ.ปากพนัง, อ.เชียรใหญ่, อ.ขนอม, น้ำตกโฉ, เขาหัวช้าง, คลองเหลง, อ.ชะอวด, บ้านทุ่งโป๊ะ, แยกสวนผัก, อ.จุฬาภรณ์, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, อ.เขาชัยสน, นาโหนด, ท่าแค, แยกเอเชีย, อ.รัตภูมิ, แยกคูหา , ต.นาสีทอง, ต.เขาพระ, ท่าชะมวง, อ.ด่านนอก, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, อ.ควนกาหลง, ควนโดน, ละงู , อ.กาญจนดิษฐ์, บขส. จ.สุราษฎร์ธานี, ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก, บ้านใน, แยกพุนพิน, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ศรีสุเทพทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถศรีสุเทพทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ศรีสุเทพทัวร์
ภาพรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 739 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอด ต.สุโละ

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดวังตง

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดปะเหรียน

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 648 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านนา

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ

 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิชล

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 18:30 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าศาลา

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 18:30 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นครศรีธรรมราช

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปากพนัง

 • 18:30 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เชียรใหญ่

 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม

 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – น้ำตกโฉ

 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – เขาหัวช้าง

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองเหลง

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 924 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ชะอวด

 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านทุ่งโป๊ะ

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกสวนผัก

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

 • 19:40 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – นาโหนด

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแค

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.รัตภูมิ

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.นาสีทอง

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.เขาพระ

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าชะมวง

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ควนกาหลง

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ควนโดน

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู

 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กาญจนดิษฐ์

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก

 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 638 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกพุนพิน

 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท
 • 17:20 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 776 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 17:00 : ตรัง – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 739 บาท
 • 17:35 : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท

จุดจอดบ้านบ่อล้อ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 16:10 : เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

บขส. นครศรีธรรมราช – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 17:30 : ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 17:50 : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 18:00 : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 693 บาท

อ. ทุ่งสง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 17:30 : เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 18:15 : ตรัง – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 18:55 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 19:05 : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 19:40 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

อ.ปากพนัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 16:30 : ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 619 บาท

อ.เชียรใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 16:00 : เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 632 บาท

อ.ขนอม – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 17:30 : ขนอม – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 18:00 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 18:45 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 15:05 : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท
 • 15:30 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 848 บาท
 • 16:15 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท

บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 19:15 : ขนอม – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 499 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง , กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง, กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล, กรุงเทพฯ – ขนอม, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ, ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต), นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ , สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ, ขนอม – กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอด ต.สุโละ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดวังตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดปะเหรียน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านนา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิชล

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าศาลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปากพนัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เชียรใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – น้ำตกโฉ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – เขาหัวช้าง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองเหลง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ชะอวด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านทุ่งโป๊ะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกสวนผัก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – นาโหนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแค

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.นาสีทอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.เขาพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าชะมวง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ควนกาหลง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ควนโดน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กาญจนดิษฐ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกพุนพิน

บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

จุดจอดบ้านบ่อล้อ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. นครศรีธรรมราช – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ. ทุ่งสง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ปากพนัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.เชียรใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ.ขนอม – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, จุดจอดทุ่งยาว, จุดจอด ต.สุโละ, จุดจอดวังตง, จุดจอดปะเหรียน , จุดจอดย่านตาขาว , จุดจอดบ้านนา , จุดจอดบ้านบ่อล้อ , สิชล, ท่าศาลา, บขส. นครศรีธรรมราช, อ. ทุ่งสง, อ.ปากพนัง, อ.เชียรใหญ่, อ.ขนอม, น้ำตกโฉ, เขาหัวช้าง, คลองเหลง, อ.ชะอวด, บ้านทุ่งโป๊ะ, แยกสวนผัก, อ.จุฬาภรณ์, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, อ.เขาชัยสน, นาโหนด, ท่าแค, แยกเอเชีย, อ.รัตภูมิ, แยกคูหา , ต.นาสีทอง, ต.เขาพระ, ท่าชะมวง, อ.ด่านนอก, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, อ.ควนกาหลง, ควนโดน, ละงู , อ.กาญจนดิษฐ์, บขส. จ.สุราษฎร์ธานี, ท่าเรือเฟอรี่ ดอนสัก, บ้านใน, แยกพุนพิน, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, ลองใช้บริการรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.