ศรีสยามทัวร์
ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) , กรุงเทพฯ – นาทวี , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – นาทวี, สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า), หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ, ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , นาทวี – กรุงเทพฯ , ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, หนองหงษ์, อ.จุฬาภรณ์, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, อ.เขาชัยสน, แยกเอเชีย, บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , สิงหนคร , คลองแงะ, แยกคูหา , สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ศรีสยามทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถศรีสยามทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ศรีสยามทัวร์
ภาพรถทัวร์ศรีสยามทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ศรีสยามทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หนองหงษ์

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท
 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

 • 07:20 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

 • 19:25 : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

 • 18:00 : กรุงเทพฯ – นาทวี …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:50 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 15:00 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 1,120 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1120 บาท

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 08:15 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:00 : ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:00 : นาทวี – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:00 : ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วศรีสยามทัวร์

ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-8946160 – 2

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) , กรุงเทพฯ – นาทวี , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า), กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – นาทวี, สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า), หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ, ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ , นาทวี – กรุงเทพฯ , ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ศรีสยามทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หนองหงษ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.จุฬาภรณ์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาชัยสน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกเอเชีย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกคูหา

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, หนองหงษ์, อ.จุฬาภรณ์, อ.ตะโหมด, ป่าพยอม, บขส. พัทลุง, อ.เขาชัยสน, แยกเอเชีย, บขส. สงขลา, อ.นาทวี, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , สิงหนคร , คลองแงะ, แยกคูหา ลองใช้บริการรถทัวร์ศรีสยามทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.