ภูกระดึงทัวร์
ภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-เลย, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน , กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า, กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ, เลย-กรุงเทพฯ (บญOnline) , เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ , ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online) โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอดบ้านหัน, จุดจอดหนองเขียด, จุดจอดนาหนองทุ่, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดบ้านเป้า, บขส จ.เลย, เชียงคาน, บ้านธาตุ, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดห้วยไผ่, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอดกันทรลักษ์, จุดจอดแยกหัวช้าง, สังขะ, จุดจอดขุขันธ์, บขส จ.อุบลราชธานี, จุดจอดเดชอุดม และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ภูกระดึงทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถภูกระดึงทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภูกระดึงทัวร์
ภาพรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

 • 08:50 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหัน

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเขียด

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาหนองทุ่

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 342 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านเป้า

 • 21:40 : กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

 • 21:3 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านธาตุ

 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยส้ม

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไผ่

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ตาดข่า

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.โคกขมิ้น

 • 08:50 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-เลย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 461 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกันทรลักษ์

 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกหัวช้าง

 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สังขะ

 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดขุขันธ์

 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเดชอุดม

 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:00 : เลย-กรุงเทพฯ (บญOnline) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 575 บาท
 • 20:00 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 491 บาท

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 18:50 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 19:35 : ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 498 บาท
 • 21:10 : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 431 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์
จุดจอดท่าลี่ ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
โทร. ่085-4771517
จุดจอดผานกเค้า ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร. 089-7098808
จุดจอดภูกระดึง ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร. 089-7098808
จุดจอดเชียงคาน ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุง ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, กรุงเทพฯ-เลย, กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน , กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า, กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ, เลย-กรุงเทพฯ (บญOnline) , เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ , ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online) สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ภูกระดึงทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหัน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเขียด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาหนองทุ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแก้งคร้อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านเป้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เลย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เชียงคาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านธาตุ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผานกเค้า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยส้ม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไผ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ตาดข่า

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.โคกขมิ้น

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกันทรลักษ์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกหัวช้าง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สังขะ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดขุขันธ์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดเดชอุดม

บขส จ.เลย – กรุงเทพ หมอชิต2

เชียงคาน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดผานกเค้า – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส. อ.ชุมแพ, จุดจอดบ้านหัน, จุดจอดหนองเขียด, จุดจอดนาหนองทุ่, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดบ้านเป้า, บขส จ.เลย, เชียงคาน, บ้านธาตุ, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดห้วยไผ่, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอดกันทรลักษ์, จุดจอดแยกหัวช้าง, สังขะ, จุดจอดขุขันธ์, บขส จ.อุบลราชธานี, จุดจอดเดชอุดม ลองใช้บริการรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.