ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ – เบตง , กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์, กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ , สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) , หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) , ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ, ด่านนอก – กรุงเทพฯ , ด่านนอก – นครราชสีมา, ด่านนอก – ระยอง, นครราชสีมา – ด่านนอก, ระยอง – ด่านนอก โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, บขส. นราธิวาส, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, บขส. ปัตตานี, อ.สายบุรี, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, บขส. ยะลา, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง, บขส. สงขลา, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , ปาดังเบซาร์ , สี่แยกบ้านน้ำกระจาย, อ.ด่านนอก, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, บขส จ.นครราชสีมา, ท่าพัทยา, บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ภาพรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท
 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 662 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 748 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 641 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 891 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 774 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สายบุรี

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 844 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 769 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 733 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 794 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 824 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 839 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 895 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 724 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพฯ – เบตง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 811 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 695 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 668 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 779 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

 • 15:00 : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท
 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

 • 15:30 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท
 • 18:20 : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 740 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

 • 08:00 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 734 บาท
 • 16:50 : กรุงเทพฯ – สงขลา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

 • 17:30 : กรุงเทพฯ – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 863 บาท

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 16:50 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท
 • 17:30 : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 15:30 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท
 • 17:30 : ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 15:00 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 17:30 : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 20:00 : ด่านนอก – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 815 บาท

หาดใหญ่ – บขส จ.นครราชสีมา

 • 16:30 : ด่านนอก – นครราชสีมา …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท
 • 16:30 : ด่านนอก – นครราชสีมา …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท

หาดใหญ่ – ท่าพัทยา

 • 15:30 : ด่านนอก – ระยอง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 951 บาท
 • 15:30 : ด่านนอก – ระยอง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,268 บาท

หาดใหญ่ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

 • 15:30 : ด่านนอก – ระยอง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,012 บาท
 • 15:30 : ด่านนอก – ระยอง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,350 บาท

บขส จ.นครราชสีมา – หาดใหญ่

 • 16:00 : นครราชสีมา – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 1,037 บาท
 • 16:00 : นครราชสีมา – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,383 บาท

ท่าพัทยา – หาดใหญ่

 • 17:30 : ระยอง – ด่านนอก …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 951 บาท
 • 17:30 : ระยอง – ด่านนอก …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1,268 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 038-410-748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ – เบตง , กรุงเทพฯ – สงขลา , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์, กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – ด่านนอก , กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ , กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ , สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) , หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) , ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ, ด่านนอก – กรุงเทพฯ , ด่านนอก – นครราชสีมา, ด่านนอก – ระยอง, นครราชสีมา – ด่านนอก, ระยอง – ด่านนอก สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สายบุรี

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก

บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

หาดใหญ่ – บขส จ.นครราชสีมา

หาดใหญ่ – ท่าพัทยา

หาดใหญ่ – บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2

บขส จ.นครราชสีมา – หาดใหญ่

ท่าพัทยา – หาดใหญ่

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), อ. ทุ่งสง, อ.หัวไทร, บขส. นราธิวาส, อ.ตากใบ, อ.สุไหงโกลก, บขส. ปัตตานี, อ.สายบุรี, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, บขส. ยะลา, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง, บขส. สงขลา, บขส. จะนะ, หาดใหญ่, ต.ม่วงงาม, หน้า อ.สทิงพระ, สี่แยกระโนด, แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ, ด่านสะเดา , ปาดังเบซาร์ , สี่แยกบ้านน้ำกระจาย, อ.ด่านนอก, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, บขส จ.นครราชสีมา, ท่าพัทยา, บขส จ.ระยอง แห่งที่ 2 ลองใช้บริการรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.