ประหยัดทัวร์
ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) , กรุงเทพฯ-วาปีปทุม, กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) , กรุงเทพฯ-รัตน ป.1, วาปีปทุม-กรุงเทพฯ, พยัคฆ์-กรุงเทพฯ, พนมไพร-กรุงเทพฯ, สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ, เกษตร-กรุงเทพฯ , พุทไธสง-กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอด ต.ประทาย, กม.0, จุดจอดชุมพวง, จุดจอดพยัคภูมิพิสัย, จุดจอดพุทไธสง, ทางพาด, สตึก, จุดจอด อ.วาปีปทุม, บขส อ.พนมไพร, บขส อ.สุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, อ.รัตนบุรี, จดจอดท่าตูม และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ประหยัดทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถประหยัดทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ประหยัดทัวร์
ภาพรถทัวร์ประหยัดทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ประหยัดทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – กม.0

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชุมพวง

 • 07:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 07:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง

 • 07:00 : รุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 07:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – ทางพาด

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สตึก

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วาปีปทุม

 • 08:00 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.พนมไพร

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.สุวรรณภูมิ

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

 • 07:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.รัตนบุรี

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จดจอดท่าตูม

 • 20:30 : กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 430 บาท

จุดจอดพยัคภูมิพิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 10:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 19:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 22:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

จุดจอดพุทไธสง – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : พุทไธสง-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 09:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 10:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 10:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 11:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 19:30 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : พุทไธสง-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 21:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 22:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 22:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 23:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

บขส อ.พนมไพร – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 06:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 07:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 18:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 19:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

เกษตรวิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 07:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 08:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 19:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:00 : เกษตร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:20 : พนมไพร-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท
 • 20:30 : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 385 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วประหยัดทัวร์

ประหยัดทัวร์
จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์
โทร. 089-2443206
จุดจอดปากแซง อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด
โทร. 089-2443206
จุดจอดพุทไธสง ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481868
จุดจอดเกษตรวิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481863
พยัคฆภูมิพิสัย ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 063-7481864
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 089-2443206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร. 0-2936-0496

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ประหยัดทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) , กรุงเทพฯ-วาปีปทุม, กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) , กรุงเทพฯ-รัตน ป.1, วาปีปทุม-กรุงเทพฯ, พยัคฆ์-กรุงเทพฯ, พนมไพร-กรุงเทพฯ, สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ, เกษตร-กรุงเทพฯ , พุทไธสง-กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ประหยัดทัวร์ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – กม.0

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชุมพวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – ทางพาด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สตึก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วาปีปทุม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.พนมไพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.สุวรรณภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.รัตนบุรี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จดจอดท่าตูม

จุดจอดพยัคภูมิพิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดพุทไธสง – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส อ.พนมไพร – กรุงเทพ หมอชิต2

เกษตรวิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, จุดจอด ต.ประทาย, กม.0, จุดจอดชุมพวง, จุดจอดพยัคภูมิพิสัย, จุดจอดพุทไธสง, ทางพาด, สตึก, จุดจอด อ.วาปีปทุม, บขส อ.พนมไพร, บขส อ.สุวรรณภูมิ, เกษตรวิสัย, อ.รัตนบุรี, จดจอดท่าตูม ลองใช้บริการรถทัวร์ประหยัดทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.