นครบริการขนส่ง
นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต , นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต, นครศรีฯ-สงขลา, ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ, ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ, ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ , สงขลา-นครศรีฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ บขส. นครศรีธรรมราช, บขส. ภูเก็ต, บขส. สงขลา และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์นครบริการขนส่งได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์นครบริการขนส่งผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถนครบริการขนส่งที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

นครบริการขนส่ง
ภาพรถทัวร์นครบริการขนส่ง

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์นครบริการขนส่งจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

บขส. นครศรีธรรมราช – บขส. ภูเก็ต

 • 06:40 : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 07:10 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 08:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 09:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 10:20 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 13:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 14:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 16:30 : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

บขส. นครศรีธรรมราช – บขส. สงขลา

 • 05:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 06:30 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 07:30 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 08:30 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 09:30 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 10:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 10:30 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 11:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 12:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 13:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 14:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 15:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 16:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 17:00 : นครศรีฯ-สงขลา …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

บขส. ภูเก็ต – บขส. นครศรีธรรมราช

 • 07:30 : ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 08:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 09:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 10:40 : ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 11:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 12:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 14:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท
 • 16:30 : ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ …ป.2… ราคาตั๋วประมาณ 350 บาท

บขส. สงขลา – บขส. นครศรีธรรมราช

 • 06:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 07:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 08:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 09:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 10:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 11:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 12:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 13:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 14:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 15:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 16:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท
 • 17:00 : สงขลา-นครศรีฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 160 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วนครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์นครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต, นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต , นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต, นครศรีฯ-สงขลา, ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ, ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ, ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ , สงขลา-นครศรีฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ นครบริการขนส่ง ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

บขส. นครศรีธรรมราช – บขส. ภูเก็ต

บขส. นครศรีธรรมราช – บขส. สงขลา

บขส. ภูเก็ต – บขส. นครศรีธรรมราช

บขส. สงขลา – บขส. นครศรีธรรมราช

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด บขส. นครศรีธรรมราช, บขส. ภูเก็ต, บขส. สงขลา ลองใช้บริการรถทัวร์นครบริการขนส่งกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.