ทรัพย์ไพศาลทัวร์
ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล, กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, จุดจอดทุ่งยาว, จุดจอดย่านตาขาว , จุดจอดห้วยยอด , อ. ทุ่งสง, อ.ขนอม, กะปาง, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, คูหา, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, ละงู , ทุ่งหว้า, บ้านใน, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถทรัพย์ไพศาลทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
ภาพรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 648 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดห้วยยอด

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 567 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 882 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม

 • 20:10 : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – กะปาง

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 659 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1025 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คูหา

 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 698 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1086 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 1131 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท
 • 17:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1131 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ทุ่งหว้า

 • 16:40 : กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท
 • 17:00 : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 700 บาท

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน

 • 20:10 : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 551 บาท

บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 17:00 : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 634 บาท
 • 17:30 : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 986 บาท

บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 16:00 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 628 บาท
 • 16:30 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 977 บาท

บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • 14:30 : สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 736 บาท
 • 16:00 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 727 บาท
 • 16:30 : สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1131 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล, กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม, กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง , กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล , กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล, สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ, สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯสามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ตรัง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดทุ่งยาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดย่านตาขาว

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดห้วยยอด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ขนอม

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – กะปาง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คูหา

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ท่าแพ

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สตูล

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ฉลุง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ละงู

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ทุ่งหว้า

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านใน

บขส. ตรัง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. พัทลุง – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

บขส. สตูล – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่), บขส. ตรัง, จุดจอดทุ่งยาว, จุดจอดย่านตาขาว , จุดจอดห้วยยอด , อ. ทุ่งสง, อ.ขนอม, กะปาง, อ.ตะโหมด, บขส. พัทลุง, ป่าบอน, คูหา, ท่าแพ, บขส. สตูล, ฉลุง, ละงู , ทุ่งหว้า, บ้านใน, สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ, ลองใช้บริการรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์กันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.