ตารางเดินรถทัวร์/เส้นทาง

ผู้ให้บริการเส้นทางรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

แอร์อรัญพัฒนา

921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ

921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ

60 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ

60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ

921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ)

921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน)

9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ

9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ)

60 อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ

921 อรัญประเทศ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ

60 โรงเกลือ – กรุงเทพฯ

921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ

921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ

9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ

แอร์พอร์ตแวน

N3 (เหมา)ทุ่งสง-สนามนบินครศรีฯ

N4 (เหมา)สนามบินนครศรีฯ-ทุ่งสง

N1 ทุ่งสง-สนามบินนครศรีธรรมราช

N2 สนามบินนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง

สมบัติทัวร์

4 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก

98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-เดชอุดม

98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-เดชอุดม-อุบล

98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี

4 บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ – กรุงเทพ

4 วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก

98 วิภาวดี-กันทรลักษ์-เดชอุดม

98 วิภาวดี-อุบลราชธานี

98 อุบล-เดชอุดม-กรุงเทพ

98 อุบลราชธานี-กรุงเทพ

98 เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ

บางกอกบัสไลน์

962 กรุงเทพ – เชียงของ (M)

962 กรุงเทพ – เชียงของ (V)

909 กรุงเทพ – เชียงราย (V)

090 กรุงเทพ – เชียงราย ป.2 (VM)

090 กรุงเทพ – เชียงราย( V )

909 กรุงเทพ – เชียงราย(M)

018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)

18 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)

018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(V)

909 กรุงเทพ – แม่จัน (M)

909 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)

090 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)

909 กรุงเทพ – แม่จัน (V)

047 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง(V)

018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)

018 กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา

018 กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง

991 กรุงเทพฯ – ดอนสัก

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง

47 กรุงเทพฯ – น่าน (V)

993 กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี

909 กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)

090 กรุงเทพฯ – เชียงราย (VM)

018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Star C. (MV)

18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)

18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)

993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี

962 กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)

090 กรุงเทพฯ-เชียงราย(ป2.) M

047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ

998 ทุ่งสง – กรุงเทพฯ

47 น่าน – กรุงเทพฯ

993 สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ

962 เชียงของ-กรุงเทพฯ

090 เชียงราย – กรุงเทพ ป.2

909 เชียงราย – กรุงเทพฯ

090 เชียงราย – กรุงเทพฯ

18 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00

18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.

บุษราคัมทัวร์

(05)929 กทม-คันพะลาน(ท)

(05)929 กทม-ชานุมาน

(15)5 กทม-นายูง

(01)5 กทม-นายูง(ท)

(18)5 กทม-นาวัง

(03)5 กทม-นาวัง(ท)

(03)5 กทม-นาวัง(ท)V

(17)5 กทม-นาวัง-น้ำโสม

(03)5 กทม-นาวัง-สุวรรณ

(25)96 กทม-น่าน

(12)96 กทม-น่าน(ท)

(17)5 กทม-น้ำโสม

(16)5 กทม-น้ำโสม VIP

(02)5 กทม-น้ำโสม(ท)

(02)5 กทม-น้ำโสม(ท)V

(02)5 กทม-น้ำโสมV

(03)5 กทม-บ้านผือ

(02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่

(05)929 กทม-ปากแซง

(14)96 กทม-ร้องกวาง

(08)933 กทม-ศรีเชียงใหม่

(06)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)

(06)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)V

(21)933 กทม-สร้างคอม

(09)933 กทม-สร้างคอม(ท)

(19)933 กทม-สังคม

(05)933 กทม-สังคม(ท)

(22)31 กทม-สุรินทร์

(10)31 กทม-สุรินทร์(ท)

(18)5 กทม-สุวรรณ-น้ำโสม

(18)5 กทม-สุวรรณคูหา

(04)5 กทม-สุวรรณคูหา(ท)

(06)933 กทม-หนองคาย

(08)933 กทม-หนองคาย(ท)

(20)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก

(03)5 กทม-หนองบัวฯ

(18)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน

(05)929 กทม-เขมราฐ(ท)

(23)962 กทม-เชียงของ

(14)962 กทม-เชียงของ(ท)

(14)909 กทม-เชียงราย

(24)18 กทม-เชียงใหม่

(14)18 กทม-เชียงใหม่(ท)

(13)923 กทม-แพร่(ท)

(26)923 กทม-แพร่-สอง

(06)933 กทม-โพธิ์ตาก

(07)933 กทม-โพธิ์ตาก(ท)

(21)933 กทม.-สร้างคอม

(05)933 กทม.-สังคม

(07)933 กทม.-หนองคาย

(06)933 กทม.-โพธิ์ตาก

929 คันพะลาน-กทม

(15)929 คันพะลาน-กทม(ท)

933 ท่าบ่อ-กทม

933 ท่าบ่อ-กทม(ส)

5 นายูง-บ้านผือ-กทม

5 นาวัง-กทม

96 น่าน-กทม(เช้า)

96 น่าน-กรุงเทพฯ

5 น้ำโสม-กทม VIP

5 น้ำโสม-กทม(ส)

5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม

5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV

5 บ้านผือ-กทม(ส)

929 ปากแซง-กทม(ท)

5 รังสิต-น้ำโสม

933 รังสิต-ศรีเชียงใหม่

96 ร้องกวาง-กทม

933 ศรีเชียงใหม่-กทม

933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)

933 สร้างคอม-อุดร-กทม

923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ

933 สังคม-ศรีเชียงฯ-กทม

5 สุวรรณคูหา-กทม

5 สุวรรณฯ-หนองบัว-กทม VIP

933 หนองคาย-กทม

933 หนองคาย-กทม(ส)

933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม

5 หนองบัวฯ-กทม(ส)

933 อุดรธานี-กทม

933 อุดรธานี-กทม(ส)

962 เชียงของ-กทม

18 เชียงใหม่-กทม

96 แพร่-กทม

96 แพร่-กทม(ส)

933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม

933 โพธิ์ตาก-หนองคาย-กทม

บัส เอ็กซ์เพลส

99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]

63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (สายเก่า)

949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (สายใหม่)

61 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (สายใหม่)

993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์

63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายเก่า)

949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ

ชนะภัยทัวร์

931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก)

4 กรุงเทพฯ – ขุนหาญ – กันทรลักษ์ – ภูมิซรอล – น้ำยืน – นาจะหลวย

4 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม

98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม-อุบลฯ

931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)

931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)

4 นาจะหลวย – น้ำยืน – ภูมิซรอล – กันทรลักษ์ – ขุนหาญ – กรุงเทพฯ

931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)

931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)

931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ

931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)

อีสานทัวร์

20 กรุงเทพฯ-ไชยวาน

22 กรุงเทพ-อุดรธานี

20 กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์

22 กรุงเทพฯ-ตาลเลียน

22 กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์

22 กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)

175 ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)

637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)

637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.2)

175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)

175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)

175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)

633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)

633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)

175 ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)

22 ตาลเลียน-กรุงเทพฯ

22 พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ

20 พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ

175 พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)

175 พิษณุโลก-เชียงใหม่

22 อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)

637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)

637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.2)

175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)

175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)

175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)

175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)

633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)

633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)

633 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)

22 โนนสะอาด-กรุงเทพฯ(เสริม)

20 ไชยวาน-กรุงเทพฯ

ลิกไนท์ทัวร์

9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ

983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ

983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ

983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ

950 (983วิ่งแทน) กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ

950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ

836 กลับ กระบี่-โคราช

836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)

983 (แบบ32ที่นั่ง) กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่

983 V24 กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่

611 กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา

983 กรุงเทพฯ – กระบี่ (ตลาดนาสาร)

61 กรุงเทพฯ – ปลายพระยา-อ่าวลึก-พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ)

99 กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

983 กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง

9912 กรุงเทพฯ -ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่

983 กรุงเทพฯ -ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่

61 กรุงเทพฯ-พังงา

950 กรุงเทพฯ-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง)

99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

61 พังงา – กรุงเทพ

836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

โลตัสพิบูลทัวร์

7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก

930 กรุงเทพฯ-นครพนม

33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง

7 กรุงเทพฯ-บุณฑริก

947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่

7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร

947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ

7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ

930 นครพนม-กรุงเทพฯ

33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ

7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ

947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ

7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ

947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ

นครศรีร่มเย็นทัวร์

981 ป1 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

981 ป1 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง

981 ป2 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง

993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

981 ป2 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

นิวมิตรทัวร์

64 กรุงเทพฯ-ระนอง

64 ระนอง-กรุงเทพฯ

คิงส์ด้อมทัวร์

663 นครสวรรค์ – เชียงราย

663 เชียงราย – นครสวรรค์

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน

91 กรุงเทพฯ – ลำปาง

18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

13 ท่าตอน – กรุงเทพฯ

91 ลำปาง – กรุงเทพฯ

18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)

18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

9912 หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่

983 หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่

950 หมอชิต-เขาพนม-กระบี่

18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

อ.ศึกษาทัวร์

636 หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่

636 เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย

เพชรประเสริฐ

829 ขอนแก่น – แม่สอด

638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด

876 นครพนม – เชียงใหม่

876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)

876 บึงกาฬ – เชียงใหม่

138 พัทยา – หล่มสัก

638 พัทยา – แม่สอด

829 พิษณุโลก – มุกดาหาร

638 พิษณุโลก – ระยอง

638 พิษณุโลก – แหลมงอบ

638 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (พิเศษ)

829 มุกดาหาร – พิษณุโลก

829 มุกดาหาร – แม่สอด

138 ระยอง – หล่มสัก

638 ระยอง – พิษณุโลก

638 ระยอง – แม่สอด

638 หล่มสัก – พิษณุโลก (พิเศษ)

829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)

874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่

874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่

874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่

874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)

876 เชียงใหม่ – นครพนม

876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)

876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ

874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)

829 แม่สอด – ขอนแก่น

638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ

638 แม่สอด – พัทยา

829 แม่สอด – มุกดาหาร

638 แม่สอด – ระยอง

638 แม่สอด – แหลมงอบ

638 แหลมงอบ – พิษณุโลก

638 แหลมงอบ – แม่สอด

ภูเก็ตท่องเที่ยว

949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต

949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต

63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)

63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ภูกระดึงทัวร์

938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย

938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online)

29d กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า

29 กรุงเทพฯ-เลย

938 กรุงเทพฯ-เลย (Online)

29b กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า

938 กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)

29c กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

938 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)

29 บ้านเป้า-เลย-กทม

29c เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ

938 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online)

29 เลย-กรุงเทพฯ

938 เลย-บัวใหญ่-กทม

938 เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)

ภูหลวงทัวร์

175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)

633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)

175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)

633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)

ปิยะชัยพัฒนา

877 ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย

877 แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก

ปิยะประเสริฐทัวร์

840 ด่านนอก – บึงกาฬ

840 บึงกาฬ – ด่านนอก

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก

989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่

992(ป.2) กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่

9914 กรุงเทพฯ – นาทวี

992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์

989(ป2) กรุงเทพฯ – พัทลุง-หาดใหญ่

987 กรุงเทพฯ – ยะลา

973 กรุงเทพฯ – สงขลา

973(ป.2) กรุงเทพฯ – สงขลา

973 กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)

986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

982(ป.2) กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)

987 กรุงเทพฯ – เบตง

982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่

982(ป2) กรุงเทพฯ-หัวไทร-ระโนด-หาดใหญ่

992 ด่านนอก – กรุงเทพฯ

782 นครราชสีมา – หาดใหญ่

9914 นาทวี – กรุงเทพฯ

992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ

989 พัทลุง – กรุงเทพฯ

987 ยะลา – กรุงเทพฯ

783 ระยอง – หาดใหญ่

973 สงขลา – กรุงเทพฯ

973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

982 สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)

9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)

782 หาดใหญ่ – นครราชสีมา

989 หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ

783 หาดใหญ่ – ระยอง

987 เบตง – กรุงเทพฯ

ประกิจยนต์

816 นครราชสีมา – หัวหิน

816 หัวหิน – นครราชสีมา

ประหยัดทัวร์

935 กรุงเทพฯ – พนมไพร (ประทาย)

เปรมประชาขนส่ง

170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

612 ปาย-เชียงใหม่

612 ปาย-แม่ฮ่องสอน

2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่

612 เชียงใหม่-ปาย

612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน

2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว

170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง

170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม

170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน

170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่

170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง

170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย

612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่

ระยองทัวร์

906 ระยอง-สายใต้(รถตู้)

906 ระยอง-หมอชิต(รถตู้)

783 ระยอง-หาดใหญ่

906 ระยอง-เอกมัย(รถตู้)

906 สายใต้-ระยอง(รถตู้)

906 หมอชิต-ระยอง(รถตู้)

906 อนุสาวรีย์-ระยอง(รถตู้)

906 เอกมัย-ระยอง(รถตุ้)

รุ่งกิจทัวร์

753 ชุมพร – ภูเก็ต

753 ภูเก็ต – ชุมพร

430 ภูเก็ต – ระนอง

430 ระนอง – ภูเก็ต

รุ่งประเสริฐทัวร์

04) 944 กรุงเทพ – บึงบูรพ์

01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม

944 กรุงเทพ – รัตนบุรี (พิเศษ)

02) 25 กรุงเทพ – อุบลราชธานี

05) 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล

03) 944 กรุงเทพฯ – รัตนบุรี

10) 944 บึงบูรพ์ – กรุงเทพ

07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ

09) 944 รัตนบุรี – กรุงเทพ

11) 944 อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ

08) 25 อุบลราชธานี – กรุงเทพ

06)เสริมพิเศษ โคราช-สารคาม

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

927a กรุงเทพฯ – นาคู

927 กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

927b กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ

24b กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด

927a กรุงเทพฯ-นาคู

927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร

927b กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ

24b กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด

927 มุกดาหาร – กรุงเทพฯ

24 ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ

สวัสดีทั่วไทย

777 พัทยา – ภูเก็ต

777 ภูเก็ต – พัทยา

สวัสดีอีสาน

79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม

97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง

943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ

20 ชื่นชม-คำใหญ่-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ

79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ

943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ

สยามเฟิสท์ทัวร์

957 กรุงเทพฯ – แม่สาย

91 กรุงเทพฯ – ลำปาง

962 กรุงเทพฯ – เชียงของ

90 กรุงเทพฯ – เชียงราย

909 กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข)

18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สยามเดินรถ

9917 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ

9917 กรุงเทพฯ – นราธิวาส

9914 กรุงเทพฯ – นาทวี

9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี

992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์

987 กรุงเทพฯ – ยะลา

987 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง

973 กรุงเทพฯ – สงขลา

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)

982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(เข้าสงขลา)

992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

9917 นราธิวาส – กรุงเทพฯ

9914 นาทวี – กรุงเทพ

9917 ปัตตานี – กรุงเทพฯ

992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ

987 ยะลา – กรุงเทพฯ

973 สงขลา – กรุงเทพฯ

973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)

982 สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ

992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

987 เบตง – ยะลา – กรุงเทพฯ

ศรีมงคลขนส่ง

786 กาญจนบุรี – ระยอง

838 กาญจนบุรี – หนองคาย

589 ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ)

589 ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)

589 ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)

838 นครราชสีมา – กาญจนบุรี

589 นครราชสีมา – พัทยา

838 นครราชสีมา – หนองคาย

589 นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

589 นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)

589 บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)

589 พัทยา – นครราชสีมา

589 พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)

589 พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)

589 พัทยา – อุบลราชธานี

786 ระยอง – กาญจนบุรี

589 ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

589 ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)

589 ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)

589 สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ)

589 สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)

838 หนองคาย – กาญจนบุรี

589 อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)

589 อุบลราชธานี – พัทยา

589 อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)

589 อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)

589 อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)

589 เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

589 เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)

589 เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)

407 พัฒนา

79 DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

943a DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

79 DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

943a DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)

79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

5d กรุงเทพฯ-นาวัง

5e กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ

5f กรุงเทพฯ-น้ำโสม

97g กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน

79a กรุงเทพฯ-บ้านดุง

5b กรุงเทพฯ-บ้านผือ

97a กรุงเทพฯ-บ้านม่วง

33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง

943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)

943a กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

943c กรุงเทพฯ-ปากคาด

97 กรุงเทพฯ-พังโคน

22c กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์

933 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่

97 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน

933a กรุงเทพฯ-สังคม

5a กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ

23 กรุงเทพฯ-หนองคาย

5C กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู

22a กรุงเทพฯ-อุดรธานี

79b กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย

943b กรุงเทพฯ-โพนพิสัย

79h กรุงเทพฯ-ไชยวาน

590L ขอนแก่น-ระยอง

590W ชลบุรี-หนองคาย

5d นาวัง-กรุงเทพฯ

5f น้ำโสม-กรุงเทพ

97g นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ

590H บ่อวิน-หนองคาย

79a บ้านดุง-กรุงเทพฯ

5b บ้านผือ-กรุงเทพฯ

5e บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ

97a บ้านม่วง-กรุงเทพ

33 บ้านแพง-กรุงเทพ

79 บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ

590I บึงกาฬ นค-ระยอง

943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ

590X บึงกาฬ-ระยอง

943a บุ้งคล้า-กรุงเทพ

943c ปากคาด-กรุงเทพฯ

590Z ปากคาด-ระยอง บ่อวิน

590R ปากคาด-ระยอง พัทยา

97 พังโคน-กรุงเทพ

590U พัทยา-หนองคาย

590C พัทยา-อุดรธานี

22c พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ

590G ระยอง บ่อวิน-หนองคาย

590L ระยอง-ขอนแก่น

590Z ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด

590X ระยอง-บึงกาฬ

590I ระยอง-บึงกาฬ นค

590R ระยอง-พัทยา-ปากคาด

590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่

590 ระยอง-หนองคาย

590D ระยอง-อุดรธานี

933 ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ

590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง

933a สังคม-กรุงเทพ

5a สุวรรณคูหา-กรุงเทพ

590A หนองคาย – บ่อวิน

23 หนองคาย-กรุงเทพ

590U หนองคาย-พัทยา

590 หนองคาย-ระยอง

590G หนองคาย-ระยอง บ่อวิน

590N หนองคาย-แหลมงอบ

5C หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

22a อุดรธานี-กรุงเทพ

590C อุดรธานี-พัทยา

590D อุดรธานี-ระยอง

590N แหลมงอบ-หนองคาย

79b โซ่พิสัย-กรุงเทพ

943b โพนพิสัย-กรุงเทพฯ

79h ไชยวาน-กรุงเทพฯ

ศรีสยามทัวร์

9914 กรุงเทพฯ – นาทวี

982 กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่

973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)

973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)

992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

9914 นาทวี – กรุงเทพฯ

992 ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)

973 สงขลา- กรุงเทพฯ

982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ศรีสุเทพทัวร์

62 กรุงเทพฯ – ขนอม

984 กรุงเทพฯ – ตรัง

984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่

981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง

988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล

62 ขนอม – กรุงเทพฯ

984 ตรัง – กรุงเทพฯ

981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (สายใต้)

981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)

981 ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)

984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ

988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

998 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ

ศรีตรังทัวร์

746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก

443 ภูเก็ต – หาดใหญ่

763 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช

746 สุไหงโกลก – ภูเก็ต

443 หาดใหญ่ – ภูเก็ต

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่

993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์

984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง

988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล

984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล

989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง

62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม

62 ขนอม – กรุงเทพฯ

984 ตรัง – กรุงเทพฯ

989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ

984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ

988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

ซันบัส

28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)

28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)

สุวรรณนทีขนส่ง

990 กรุงเทพฯ-ชุมพร

89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน

89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม

89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม

89 กรุงเทพฯ-ละแม

89 กรุงเทพฯ-หลังสวน

89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม

990 ชุมพร-กรุงเทพฯ

89 ละแม-กรุงเทพฯ

89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ

89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ

89 ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ

89 สวี-กรุงเทพฯ

89 สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ

89 หลังสวน-กรุงเทพฯ

89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ

เทียนไชยแอร์

28 กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)

9903 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)

28 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)

9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)

ไทยสงวนทัวร์

86 *กทม – ยโสธร

928 *กทม- อำนาจเจริญ

86 *กทม-กุดชุม

86 *กทม-ธาตุฯ(86)

86 *กทม-นิคมฯ(86)

928 *กทม-นิคมฯ(928)

927 *กทม-มหาสารคาม(927)

86VIP *กทม-มุกดาหาร VIP

86 *กทม-มุกฯ(86)

928 *กทม-มุกฯ(928)

928พิเศษ *กทม-หนองไฮ

86 *กทม-เลิงฯ(86)

928 *กทม-เลิงฯ(928)

86เสริม *กุดชุม-กทม

86เสริม *ธาตพนม-กทม.

86เสริม *นิคม-กทม

86VIP *นิคมฯ-กทม.VIP

928เสริม *หนองไฮ-กรุงเทพ

928เสริม *อำนาจ-กทม

86เสริม *เลิงใหม่-กทม

928 พิเศษ กทม – คำเดือย

86 กทม-ธาตุพนม(86)

86 กทม-มุกฯ(86)

927 กทม-มุกฯ(927)

23 กทม-หนองคาย

928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม

928 กทม-อำนาจ-นิคมฯ

928 กทม-อำนาจ-มุกฯ

86 กทม-เลิง(86)

928 กทม-เลิงใหม่(928)

86VIP กุดชุม-กทม VIP

928 พิเศษ คำเดือย – กรุงเทพ

86 ธาตุ-อำนาจ-กทม

86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม

928VIP ป่าติ้ว-กทม VIP

928 มุกดาหาร-กทม

86 มุกดาหาร-กทม.

86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.

928 เลิงใหม่-กทม

วัฒนสาครทัวร์

955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม

955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)

ยโสธรทัวร์

4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก

98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ

 

*** เที่ยวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละบริษัททัวร์ ***

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.