จิรัฐกาล-เขมราฐ
จิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ รถทัวร์ที่ให้บริการเดินรถเส้นทางหลัก กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง , โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ , ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ โดยผ่านจุดจอดที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้ กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส จ.ยโสธร, จุดจอด อ.ป่าติ้ว, บขส จ.อำนาจเจริญ, จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร), จุดจอด อ.หนองผือ, จุดจอด อ.โพธิ์ไทร, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอดปากแซง, จุดจอดบ้านคันพระลาน, กรุงเทพ หมอชิต2, กรุงเทพฯ (รังสิต) และผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จิรัฐกาล-เขมราฐได้ตลอด 24 ชม.

การจองตั๋วรถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐผ่านระบบออนไลน์ มีเพียงโทรศัพท์ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จองตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถเที่ยวรถจิรัฐกาล-เขมราฐที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ แถมยังเลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, บัตรเครดิต, แอปธนาคาร K+, สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ Big C

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

จิรัฐกาล-เขมราฐ
ภาพรถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐ

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลดังนี้ — ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เมื่อปี 2563

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร)

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ไทร

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคันพระลาน

 • 08:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 20:40 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 10:10 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท
 • 18:40 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท

จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 10:00 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 18:30 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

บขส จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 09:30 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 18:00 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร) – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:40 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท
 • 17:40 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:30 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท
 • 17:00 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 07:00 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท
 • 16:00 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 594 บาท

จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2

 • 08:00 : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท
 • 16:30 : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 565 บาท

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.ยโสธร

 • 09:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 462 บาท

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.อำนาจเจริญ

 • 09:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท
 • 21:00 : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 506 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

Phone-เบอร์โทรจุดรับตั๋ว

เบอร์โทร/เคาน์เตอร์ออกตั๋วจิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ
จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
โทร. 090-8306921
จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
โทร. 082-6965090
จุดจอด อ.หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
โทร. 081-9762731
จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ
โทร. 083-1317273
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
โทร. 091-5930081
จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
โทร. 090-9580291
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร
โทร. 090-0469782
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร. 081-2661018
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) บขส.รังสิต
โทร. 061-4359280 / 083-8964013
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
โทร. 0927325333 , 02-9360365

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง , โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ , ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์.net จุดเด่นคือ เลือกที่นั่งได้เอง เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถตลอด 24 ชม. ผ่านโทรศัพท์สามาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สะดวกสุดๆ จองกันได้เลย!

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

มาดูภาพเส้นทางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกของรถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ ที่ทางเราได้ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ไทร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคันพระลาน

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร) – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.อำนาจเจริญ

ใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสาร ไปยังจุดจอด กรุงเทพ หมอชิต 2, บขส จ.ยโสธร, จุดจอด อ.ป่าติ้ว, บขส จ.อำนาจเจริญ, จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร), จุดจอด อ.หนองผือ, จุดจอด อ.โพธิ์ไทร, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอดปากแซง, จุดจอดบ้านคันพระลาน, กรุงเทพ หมอชิต2, กรุงเทพฯ (รังสิต) ลองใช้บริการรถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐกันดูนะครับ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

Advertisements

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.