ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์

VDO สาธิตการจองตั๋วออนไลน์

วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

1. กรอกข้อมูล จุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันข้อมูลเที่ยวรถ

4. กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

7. ทำรายการจองตั๋วสำเร็จ

© จองตั๋วรถทัวร์

https://bus-tickets.busx.com/search?appkey=7eaa99e495e6259398b7d4d5caa0b9e3&locale=th_TH

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.