กรมธรรม์ประกันภัย-เดินทางโดยรถทัวร์-จองตั๋วออนไลน์

นั่งรถทัวร์อุ่นใจทำกรมธรรม์ประกันภัย เพียงที่นั่ง 20 บาทเท่านั้น

ไม่บังคับ   ….. ทำ ..หรือ.. ไม่ทำ…..ก็ได้   แล้วแต่ท่านเลือก ครับ

Note: ส่วนนี้จะมีการขายประกันภัยด้วย, สามารถเลือก เอา หรือ ไม่เอาก็ได้ จากนั้นก็คลิ๊ก ยืนยันข้อตกลงดังภาพด้านล่าง

 กรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทชาร์ทิสกรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

กรมธรรม์สำหรับผู้ โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารเส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือ ลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

ทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
(บาท)
1) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 200,000.-
2) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) 100,000.-
3) การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ไมคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกัน เบี้ยจ่าย
(บาท)
1) เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อเที่ยวการเดินทาง (ไม่รวมภาษี และ อากร) 6. –
4) ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการจัดการ 14. –
รวม 20. –

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารเส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือ ลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
อายุตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป โดยผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 10 ปี และ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทน 50% ของผลประโยชน์ค่าทดแทน

กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด
บริษัทฯ กำหนดความรับผิดรวมสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 8,000,000 บาท

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบัตรแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น
(เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ)

การเลื่อนการเดินทาง และยกเลิกการเดินทาง(คืนตั๋ว)
1) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเลื่อนการเดินทาง
2) ไทยรูท ดอทคอม จะไม่คืนเงินค่าประกันภัยกรณีผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง(ขอคืนตั๋ว)

Advertisements

About admin

Check Also

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ – เปลี่ยนจุดขึ้นรถ !! สงกรานต์ 2560

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ แจ้งเปลี่ยนจุดขึ้นรถเทศกาลสงกรานต์ 2560 รายละเอียดดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.