Apr
21
2017

นครบริการขนส่ง | จองตั๋วรถทัวร์ นครศรี – ภูเก็ต, หาดใหญ่, สงขลา

Advertisements

บริษัท นครบริการขนส่ง รถทัวร์ นครศรี – ภูเก็ต, นครศรี – หาดใหญ่ สงขลา เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ นครศรีธรรมราช ไป ภูเก็ต (ไปกลับ) สามารถจองตั๋วรถทัวร์นครบริการขนส่ง ที่ จองตั๋วรถทัวร์.net เลือกจ่ายค่าตั๋ว 2 ช่องทางคือ 7 eleven หรือ บัตรเครดิต

นครบริการขนส่ง-จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์-นครศรี-ภูเก็ต-หาดใหญ่

นครบริการขนส่ง-จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์-นครศรี-ภูเก็ต-หาดใหญ่

เกี่ยวกับรถทัวร์ นครบริการขนส่ง ที่ตั้ง : 117/1 หมู่1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 075-324828

เส้นทางเดินรถ นครบริการขนส่ง ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

 • 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
 • 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
 • 733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
 • 477 นครศรีฯ-สงขลา
 • 477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
 • 733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
 • 440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
 • 440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
 • 477 สงขลา-นครศรีฯ
 • 477 หาดใหญ่-นครศรีฯ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร นครบริการขนส่ง

บขส.นครศรีธรรมราช โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336

บขส.ภูเก็ต โทร. 086-9481071

บขส.สงขลา โทร. 063-3901867

บขส.หาดใหญ่ โทร. 063-3901877

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

ค้นหาเที่ยวรถ

ใครจะเดินทางด้วยรถทัวร์ เส้นทาง นครศรี ไป ภูเก็ต หรือ นครศรี ไป หาดใหญ่ สงขลา สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทางดังกล่าวได้ จองตั๋วผ่านเว็บ 24 ชม. เลือกจ่ายค่าตั๋วได้ระหว่าง 7-11 กับ บัตรเครดิต เลือกที่นั่งได้เอง

เที่ยวรถที่ค้นจากระบบออนไลน์ นครศรี – ภูเก็ต และ นครศรี – หาดใหญ่ สงขลา แสดงดังนี้ บริษัท นครบริการขนส่งจองตั๋วรถทัวร์นครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรี - ภูเก็ต

จองตั๋วรถทัวร์นครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรี – ภูเก็ต

จองตั๋วรถทัวร์นครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรี - หาดใหญ่ สงขลา

จองตั๋วรถทัวร์นครบริการขนส่ง เส้นทาง นครศรี – หาดใหญ่ สงขลา

เส้นทาง นครศรี – ภูเก็ต
เที่ยวไป:
จาก นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] ถึง ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ]
วันรถออก อาทิตย์, 23 เมษายน 2560
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 06:40 06:40 น. 11:40 น.
นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 07:10 07:10 น. 12:30 น.
นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 08:20 08:20 น. 13:40 น.
นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 10:20 10:20 น. 15:40 น.
นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 13:15 13:15 น. 18:35 น.
นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 16:00 16:00 น. 21:20 น.
<< 22 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 >>
เที่ยวกลับ:
จาก ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ถึง นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ]
วันรถออก จันทร์, 24 เมษายน 2560
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 07:30 07:30 น. 12:30 น.
ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 08:20 08:20 น. 13:40 น.
ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 09:00 09:00 น. 14:20 น.
ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 10:40 10:40 น. 16:00 น.
ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 12:40 12:40 น. 18:00 น.
ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.2 25 300 16:20 16:20 น. 21:40 น.
<< 23 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 >>
เส้นทาง นครศรี – หาดใหญ่ สงขลา
เที่ยวไป:
จาก นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] ถึง สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ]
วันรถออก อาทิตย์, 23 เมษายน 2560
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 04:30 04:30 น. 07:00 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 05:00 05:00 น. 07:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 06:00 06:00 น. 08:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 07:00 07:00 น. 09:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 08:00 08:00 น. 10:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 09:00 09:00 น. 11:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 10:00 10:00 น. 12:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 10:30 10:30 น. 13:00 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 11:00 11:00 น. 13:30 น.
นครศรีฯ-หาดใหญ่ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 11:30 11:30 น. 14:00 น.
<< 22 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 >>
เที่ยวกลับ:
จาก สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ถึง นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ]
วันรถออก จันทร์, 24 เมษายน 2560
เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 11:00 11:00 น. 13:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 12:00 12:00 น. 14:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 13:00 13:00 น. 15:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 14:00 14:00 น. 16:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 15:00 15:00 น. 17:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 16:00 16:00 น. 18:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 17:00 17:00 น. 19:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 18:00 18:00 น. 20:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 19:00 19:00 น. 21:30 น.
หาดใหญ่-นครศรีฯ นครบริการขนส่ง ป.1 15 140 20:00 20:00 น. 22:30 น.
<< 23 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 >>

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Leave a comment

ค้นหาเที่ยวรถ
วีดีโอสอนการจองตั๋วรถ
สอบถามข้อมูล

หมวดหมู่ – www.จองตั๋วรถทัวร์.net

เรื่องฮิต-ติดชาร์ท – จองตั๋วรถทัวร์.net

กรุงเทพ-กระบี่ กรุงเทพ-ชัยภูมิ กรุงเทพ-ตรัง กรุงเทพ-ธาตุพนม กรุงเทพ-พังงา กรุงเทพ-พัทลุง กรุงเทพ-มุกดาหาร กรุงเทพ-ลำปาง กรุงเทพ-สตูล กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ-อุดรธานี กรุงเทพ-อุบล กรุงเทพ-เชียงราย กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-เลย การคืนตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั่วรถทัวร์ จองตั๋วรถตู้ จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์เทศกาลสงกรานต์ 2555 จองตั๋วล่วงหน้า จองตั๋วสงกรานต์ ซื้อตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ภูกระดึงทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว รถทัวร์ภูเก็ต รถทัวร์สายอีสาน รถทัวร์สายเหนือ รถทัวร์สายใต้ รถทัวร์อุบล รถทัวร์เชียงใหม่ ราคาตั๋วรถทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ วีดีโอ สงกรานต์59 สงกรานต์60 เชียงใหม่-กรุงเทพ เชียงใหม่-อุบล เปิดจองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ไม่ได้ที่นั่งคืนเงิน
Pinterest