Jan
25
2013

กรมธรรม์ประกันภัย-เดินทางโดยรถทัวร์-จองตั๋วออนไลน์

Advertisements

นั่งรถทัวร์อุ่นใจทำกรมธรรม์ประกันภัย เพียงที่นั่ง 20 บาทเท่านั้น

ไม่บังคับ   ….. ทำ ..หรือ.. ไม่ทำ…..ก็ได้   แล้วแต่ท่านเลือก ครับ

Note: ส่วนนี้จะมีการขายประกันภัยด้วย, สามารถเลือก เอา หรือ ไม่เอาก็ได้ จากนั้นก็คลิ๊ก ยืนยันข้อตกลงดังภาพด้านล่าง

 กรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทชาร์ทิสกรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

กรมธรรม์สำหรับผู้ โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารเส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือ ลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

ทุนประกันภัย

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
(บาท)
1) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 200,000.-
2) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) 100,000.-
3) การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ไมคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกัน เบี้ยจ่าย
(บาท)
1) เบี้ยประกันภัย ต่อคน ต่อเที่ยวการเดินทาง (ไม่รวมภาษี และ อากร) 6. -
4) ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการจัดการ 14. -
รวม 20. -

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารเส้นทางภายในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะกำลังขึ้นหรือ ลง หรือโดยสารอยู่ในรถโดยสารของผู้ถือกรมธรรม์ และมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
อายุตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป โดยผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 10 ปี และ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับสินไหมทดแทน 50% ของผลประโยชน์ค่าทดแทน

กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด
บริษัทฯ กำหนดความรับผิดรวมสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 8,000,000 บาท

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบัตรแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น
(เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวข้าราชการ)

การเลื่อนการเดินทาง และยกเลิกการเดินทาง(คืนตั๋ว)
1) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเลื่อนการเดินทาง
2) ไทยรูท ดอทคอม จะไม่คืนเงินค่าประกันภัยกรณีผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง(ขอคืนตั๋ว)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a comment

ค้นหาเที่ยวรถ
วีดีโอสอนการจองตั๋วรถ
สอบถามข้อมูล

หมวดหมู่ – www.จองตั๋วรถทัวร์.net

เรื่องฮิต-ติดชาร์ท – จองตั๋วรถทัวร์.net

กรุงเทพ-กระบี่ กรุงเทพ-ชัยภูมิ กรุงเทพ-ตรัง กรุงเทพ-ธาตุพนม กรุงเทพ-พังงา กรุงเทพ-พัทลุง กรุงเทพ-มุกดาหาร กรุงเทพ-ลำปาง กรุงเทพ-สตูล กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ-อุดรธานี กรุงเทพ-อุบล กรุงเทพ-เชียงราย กรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-เลย การคืนตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั่วรถทัวร์ จองตั๋วรถตู้ จองตั๋วรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองตั๋วรถทัวร์เทศกาลสงกรานต์ 2555 จองตั๋วล่วงหน้า จองตั๋วสงกรานต์ ซื้อตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ภูกระดึงทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว รถทัวร์ภูเก็ต รถทัวร์สายอีสาน รถทัวร์สายเหนือ รถทัวร์สายใต้ รถทัวร์อุบล รถทัวร์เชียงใหม่ ราคาตั๋วรถทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ วีดีโอ สงกรานต์59 สงกรานต์60 เชียงใหม่-กรุงเทพ เชียงใหม่-อุบล เปิดจองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ไม่ได้ที่นั่งคืนเงิน
Pinterest